Ontgassen

Of een binnenvaarttankschip in de Amsterdamse haven kan ontgassen, hangt af van twee factoren: de laatste lading en de manier van ontgassen (varend of stilliggend). Als u stilliggend wilt ontgassen, heeft u toestemming nodig van de havenmeester. Het ontgassen van benzine is te allen tijde verboden.

Zo vraagt u toestemming aan:

  • Door te bellen met de Divisie Havenmeester, Portoffice op 020-5234600 optie 2.
  • Via de marifoon, op kanaal 14.

Voorwaarden voor toestemming

De toestemming wordt verleend door de havenmeester, onder twee voorwaarden:

  1. U moet kunnen aantonen dat u na het lossen gaat herladen in onze haven.
  2. Als er een stankcode van kracht is, geeft de havenmeester geen toestemming en trekt hij eerder verleende toestemmingen (tijdelijk) in. De stankcode wordt ingesteld door de Provincie Noord-Holland en hangt af van de weeromstandigheden.

De voorwaarden zoals in het ADN gesteld blijven te allen tijde van kracht.

We meten en verminderen geuroverlast

In de Amsterdamse haven wonen en werken we dicht bij elkaar. Daarom houden we geuroverlast door schepen die stilliggend ontgassen in de gaten. Dat doen we met elektronische waarnemingen door ons eNose-netwerk in en om de haven. Samen met u zoeken we graag naar duurzame en werkbare oplossingen om geuroverlast te beperken. Heeft u een idee? Laat het ons weten op info@portofamsterdam.com

Verbod varend en stilliggend ontgassen benzeen

In Noord-Holland geldt vanaf 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende restladingdampen. Sinds deze datum is het stilliggend ontgassen van deze producten eveneens verboden. Bekijk het besluit over het verbod op stilliggend ontgassen. Deze maatregelen draagt bij aan een beter milieu en een schonere binnenvaart. Voor meer informatie over het verbod op varend ontgassen en wat dit wellicht voor u betekent, lees verder…

Bedankt! Kunt u aangeven waarom het nuttig voor u was?

Dat spijt ons. Hoe kunnen wij de pagina verbeteren?

Wilt u een reactie op uw melding? Vul dan uw emailadres in.