Contact Binnenvaart

Vind snel de juiste contactgegevens:

Team Divisie Havenmeester

Bekijk de marifoonkanalen

Bekijk de telefoonnummer en doorkiesnummers

Voor bijvoorbeeld het melden van uw aankomst en vertrek, operationeel melden, hulp bij vergunningen en ontheffingen, gevaarlijke stoffen, wachtplaatsen.

Team Binnenhavengeld

Bekijk contactopties

Voor bijvoorbeeld hulp bij nota's, betalingen, automatische incasso en inlog/account.

Klachten

Bekijk de mogelijkheden om uw klacht te doen

Voor al uw klachten over de Divisie Havenmeester of Port of Amsterdam.