Onze visie en strategie in 1 minuut

Bekijk de highlights
« volgende »

Schone scheepvaart

Als havenbedrijf werken we aan een gebied met Schone Scheepvaart. Waar de bijna 50.000 zee-, cruise- en binnenvaartschepen die de Amsterdamse haven jaarlijks bezoeken, zo slim, snel en schoon mogelijk kunnen bewegen.

« volgende »

Energietransitie

Port of Amsterdam is de grootste energiehaven van Europa en de Amsterdamse terminals behoren tot de schoonst opererende terminals ter wereld.

Die leidende positie willen we vasthouden, op een duurzamere manier. De balans tussen fossiele en niet-fossiele ladingen verleggen we stap voor stap.

Meer over de energietransitie, klik hier.

« volgende »

Digitalisering

We investeren in technologische ontwikkelingen om (logistieke) processen van klanten én van het havenbedrijf te optimaliseren en het scheepvaartverkeer sneller en slimmer af te handelen.

Meer over digitalisering, klik hier.

« volgende »

Nautische service

In opdracht van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) zijn wij verantwoordelijk voor een vlotte, veilige en verantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

24/7 begeleiding via multifunctionele patrouillevaartuigen en een hightech verkeersbegeleidingssysteem. Samen met omliggende havens.

Meer over nautische service, klik hier.

« volgende »

Zeesluis

Begin 2022 opent in IJmuiden de grootste zeesluis ter wereld. De sluis wordt langer, breder, dieper én getij-onafhankelijk. Hierdoor kan de nieuwste generatie zeeschepen Amsterdam 24/7 vlot en veilig bereiken.

Meer over de nieuwe zeesluis, klik hier.

« volgende »

Duurzaamheid

De haven van de toekomst is wat ons betreft een duurzame haven die alle belangen op het gebied van gezondheid, milieu en ecologie optimaal borgt.

We bekijken voorstellen en plannen in het havengebied daarom zowel vanuit economisch als maatschappelijk verantwoord perspectief.

Meer over duurzaamheid, klik hier.

« volgende »

Meer weten?

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsupdates.

Persoonlijk contact? Let’s meetup! Op deze pagina vindt u al onze contactgegevens.

« volgende »