Onze visie en strategie in 1 minuut

Bekijk de highlights
« volgende »

Visie 2030

De Amsterdamse havenregio is in 2030 een geïntegreerd knooppunt waar goederen, reststromen, data, mensen en ideeën samenkomen, waar ruimte is voor experiment, en waar de kracht van bedrijven, stad en regio is gebundeld.

Meer over Visie 2030, klik hier.

« volgende »

Strategie 2021

De haven is de motor van de economie in de metropoolregio Amsterdam. Deze functie behouden en versterken we door clusters en netwerken te versterken, een voorkeurshaven te zijn, ons te verbreden (diversifiëren) en innoveren.

Zo werken we aan een slimme, snelle, schone haven.

Meer over Strategie 2021, klik hier.

« volgende »

Voorkeurshaven

Als havenbedrijf werken we aan een gebied waar bedrijven willen investeren en hun netwerk delen.

We willen een voorkeurshaven zijn en excelleren op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, aantrekkelijkheid en snelheid.

« volgende »

Samen verder komen

Als havenbedrijf werken we samen met stakeholders aan een duurzame en digitale haven met bestaande en nieuwe ladingstromen en verdienmodellen. Slimmer, sneller en schoner.

« volgende »

Energietransitie

Port of Amsterdam is de grootste energiehaven van Europa en de Amsterdamse terminals behoren tot de schoonst opererende terminals ter wereld.

Die leidende positie willen we vasthouden, op een duurzamere manier. De balans tussen fossiele en niet-fossiele ladingen verleggen we stap voor stap.

Meer over de energietransitie, klik hier.

« volgende »

Innovatie en vernieuwing

Samen met partners willen we verder groeien en Amsterdam duurzaam ontwikkelen tot een innovatieve netwerkhaven. Voor start-ups en scale-ups bieden we voorzieningen, financiering en hét platform voor start-ups, ProDock.

Meer over innovatie en vernieuwing, klik hier.

« volgende »

Duurzaamheid

De haven van de toekomst is wat ons betreft een duurzame haven die alle belangen op het gebied van gezondheid, milieu en ecologie optimaal borgt.

We bekijken voorstellen en plannen in het havengebied daarom zowel vanuit economisch als maatschappelijk verantwoord perspectief.

Meer over duurzaamheid, klik hier.

« volgende »

Meer weten?

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsupdates.

Persoonlijk contact? Let’s meetup! Op deze pagina vindt u al onze contactgegevens.

« volgende »