Onze visie en strategie in 1 minuut

Bekijk de highlights
« volgende »

Thuishaven

Als havenbedrijf werken we aan een haven waar bedrijvigheid, havenactiviteiten, wonen en de natuur harmonisch samengaan.

Waar slim om wordt gegaan met vermindering van hinder op het gebied van geluid, geur, licht en stof.

En waar braak liggende grond, waar mogelijk, tijdelijk wordt teruggegeven aan de natuur.

« volgende »

Nautische service

In opdracht van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) zijn wij verantwoordelijk voor een vlotte, veilige en verantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

24/7 begeleiding via multifunctionele patrouillevaartuigen en een hightech verkeersbegeleidingssysteem. Samen met omliggende havens.

Meer over nautische service, klik hier.

« volgende »

Zeesluis

Begin 2022 opent in IJmuiden de grootste zeesluis ter wereld. De sluis wordt langer, breder, dieper én getij-onafhankelijk. Hierdoor kan de nieuwste generatie zeeschepen Amsterdam 24/7 vlot en veilig bereiken.

Meer over de nieuwe zeesluis, klik hier.

« volgende »

Leefbaarheid

We kijken voortdurend hoe we bedrijvigheid, havenactiviteiten, mens en de natuur harmonisch kunnen laten samengaan. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en geur.

Meer over leefbaarheid, klik hier.

« volgende »

Duurzaamheid

De haven van de toekomst is wat ons betreft een duurzame haven die alle belangen op het gebied van gezondheid, milieu en ecologie optimaal borgt.

We bekijken voorstellen en plannen in het havengebied daarom zowel vanuit economisch als maatschappelijk verantwoord perspectief.

Meer over duurzaamheid, klik hier.

« volgende »

Meer weten?

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsupdates.

Persoonlijk contact? Let’s meetup! Op deze pagina vindt u al onze contactgegevens.

« volgende »