Onze visie en strategie in 1 minuut

Bekijk de highlights
« volgende »

Visie 2030

De Amsterdamse havenregio is in 2030 een geïntegreerd knooppunt waar goederen, reststromen, data, mensen en ideeën samenkomen, waar ruimte is voor experiment, en waar de kracht van bedrijven, stad en regio is gebundeld.

Meer over Visie 2030, klik hier.

« volgende »

Strategie 2021

De haven is de motor van de economie in de metropoolregio Amsterdam. Deze functie behouden en versterken we door clusters en netwerken te versterken, een voorkeurshaven te zijn, ons te verbreden (diversifiëren) en innoveren.

Zo werken we aan een slimme, snelle, schone haven.

Meer over Strategie 2021, klik hier.

« volgende »

De Amsterdamse haven

Als havenbedrijf werken we aan een duurzame, digitale haven met schone scheepvaart, bestaande en nieuwe ladingstromen en verdienmodellen.

Waar bedrijvigheid, havenactiviteiten, wonen en de natuur harmonisch samengaan.

Waar bedrijven investeren en hun netwerk delen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de toegang die de haven moeten bieden altijd beter kan: slimmer, sneller en schoner. 

« volgende »

Schone scheepvaart

Als havenbedrijf werken we aan een gebied met Schone Scheepvaart. Waar de bijna 50.000 zee-, cruise- en binnenvaartschepen die de Amsterdamse haven jaarlijks bezoeken, zo slim, snel en schoon mogelijk kunnen bewegen.

« volgende »

Thuishaven

Als havenbedrijf werken we aan een haven waar bedrijvigheid, havenactiviteiten, wonen en de natuur harmonisch samengaan.

Waar slim om wordt gegaan met vermindering van hinder op het gebied van geluid, geur, licht en stof.

En waar braak liggende grond, waar mogelijk, tijdelijk wordt teruggegeven aan de natuur.

« volgende »

Voorkeurshaven

Als havenbedrijf werken we aan een gebied waar bedrijven willen investeren en hun netwerk delen.

We willen een voorkeurshaven zijn en excelleren op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, aantrekkelijkheid en snelheid.

« volgende »

Samen verder komen

Als havenbedrijf werken we samen met stakeholders aan een duurzame en digitale haven met bestaande en nieuwe ladingstromen en verdienmodellen. Slimmer, sneller en schoner.

« volgende »

Duurzame haven

Als havenbedrijf werken we aan een duurzame haven die alle belangen op het gebied van economie, gezondheid, milieu en ecologie optimaal borgt.

Waar door samenwerking meer invloed mogelijk is ín de keten en de impact op duurzaamheid wordt vergroot.

« volgende »

Energietransitie

Port of Amsterdam is de grootste energiehaven van Europa en de Amsterdamse terminals behoren tot de schoonst opererende terminals ter wereld.

Die leidende positie willen we vasthouden, op een duurzamere manier. De balans tussen fossiele en niet-fossiele ladingen verleggen we stap voor stap.

Meer over de energietransitie, klik hier.

« volgende »

Innovatie en vernieuwing

Samen met partners willen we verder groeien en Amsterdam duurzaam ontwikkelen tot een innovatieve netwerkhaven. Voor start-ups en scale-ups bieden we voorzieningen, financiering en hét platform voor start-ups, ProDock.

Meer over innovatie en vernieuwing, klik hier.

« volgende »

Digitalisering

We investeren in technologische ontwikkelingen om (logistieke) processen van klanten én van het havenbedrijf te optimaliseren en het scheepvaartverkeer sneller en slimmer af te handelen.

Meer over digitalisering, klik hier.

« volgende »

Nautische service

In opdracht van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) zijn wij verantwoordelijk voor een vlotte, veilige en verantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

24/7 begeleiding via multifunctionele patrouillevaartuigen en een hightech verkeersbegeleidingssysteem. Samen met omliggende havens.

Meer over nautische service, klik hier.

« volgende »

Zeesluis

Begin 2022 opent in IJmuiden de grootste zeesluis ter wereld. De sluis wordt langer, breder, dieper én getij-onafhankelijk. Hierdoor kan de nieuwste generatie zeeschepen Amsterdam 24/7 vlot en veilig bereiken.

Meer over de nieuwe zeesluis, klik hier.

« volgende »

Leefbaarheid

We kijken voortdurend hoe we bedrijvigheid, havenactiviteiten, mens en de natuur harmonisch kunnen laten samengaan. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en geur.

Meer over leefbaarheid, klik hier.

« volgende »

Duurzaamheid

De haven van de toekomst is wat ons betreft een duurzame haven die alle belangen op het gebied van gezondheid, milieu en ecologie optimaal borgt.

We bekijken voorstellen en plannen in het havengebied daarom zowel vanuit economisch als maatschappelijk verantwoord perspectief.

Meer over duurzaamheid, klik hier.

« volgende »

Meer weten?

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsupdates.

Persoonlijk contact? Let’s meetup! Op deze pagina vindt u al onze contactgegevens.

« volgende »