Onze visie en strategie in 1 minuut

Bekijk de highlights
« volgende »

Visie 2030

Sneller, slimmer, schoner

In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt. Het is een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam:

  • Het logistieke knooppunt van wereldformaat
  • De hoogwaardige regionale industrie
  • De veelzijdige stedelijke dienstensector

Door deze drie kernen optimaal met elkaar te verbinden, ontstaat kruisbestuiving, synergie en innovatie. Zo is en blijft de Amsterdamse havenregio een Europese tophaven en een motor van de economie. Maar dan wel een snelle, slimme, schone motor.

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Meer informatie over waarom we dat doen.

« volgende »

Strategie 2017-2021

Een snelle, slimme en schone haven, dat is waar we samen met onze partners aan werken. Met onze Strategie 2017 - 2021 zetten we een duidelijke stap op weg naar de haven van onze Visie 2030: Amsterdam Metropolitan Port. We realiseren dit langs drie lijnen:

  • We versterken bestaande marktclusters en netwerken.
  • We innoveren en diversifiëren en trekken zo nieuwe kansrijke marktclusters aan.
  • We ontwikkelen Amsterdam tot een voorkeurshaven met een innovatief havenproduct dat toegesneden is op snel, slim en schoon ondernemen.

Download de strategie

Meer informatie over wat we doen.

« volgende »

De Amsterdamse haven

Als havenbedrijf werken we aan een duurzame, digitale haven met schone scheepvaart, bestaande en nieuwe ladingstromen en verdienmodellen.

Waar bedrijvigheid, havenactiviteiten, wonen en de natuur harmonisch samengaan.

Waar bedrijven investeren en hun netwerk delen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de toegang die de haven moeten bieden altijd beter kan: slimmer, sneller en schoner. 

« volgende »

Schone scheepvaart

Als havenbedrijf werken we aan een gebied met Schone Scheepvaart. Waar de bijna 50.000 zee-, cruise- en binnenvaartschepen die de Amsterdamse haven jaarlijks bezoeken, zo slim, snel en schoon mogelijk kunnen bewegen.

« volgende »

Thuishaven

Als havenbedrijf werken we aan een haven waar bedrijvigheid, havenactiviteiten, wonen en de natuur harmonisch samengaan.

Waar slim om wordt gegaan met vermindering van hinder op het gebied van geluid, geur, licht en stof.

En waar braak liggende grond, waar mogelijk, tijdelijk wordt teruggegeven aan de natuur.

« volgende »

Voorkeurshaven

Als havenbedrijf werken we aan een gebied waar bedrijven willen investeren en hun netwerk delen.

We willen een voorkeurshaven zijn en excelleren op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, aantrekkelijkheid en snelheid.

« volgende »

Samen verder komen

Als havenbedrijf werken we samen met stakeholders aan een duurzame en digitale haven met bestaande en nieuwe ladingstromen en verdienmodellen. Slimmer, sneller en schoner.

« volgende »

Duurzame haven

Als havenbedrijf werken we aan een duurzame haven die alle belangen op het gebied van economie, gezondheid, milieu en ecologie optimaal borgt.

Waar door samenwerking meer invloed mogelijk is ín de keten en de impact op duurzaamheid wordt vergroot.

« volgende »

Energietransitie

Port of Amsterdam is de grootste energiehaven van Europa en de Amsterdamse terminals behoren tot de schoonst opererende terminals ter wereld.

Die leidende positie willen we vasthouden, op een duurzamere manier. De balans tussen fossiele en niet-fossiele ladingen verleggen we stap voor stap.

Meer over de energietransitie, klik hier.

« volgende »

Innovatie en vernieuwing

Samen met partners willen we verder groeien en Amsterdam duurzaam ontwikkelen tot een innovatieve netwerkhaven. Voor start-ups en scale-ups bieden we voorzieningen, financiering en hét platform voor start-ups, ProDock.

Meer over innovatie en vernieuwing, klik hier.

« volgende »

Digitalisering

We investeren in technologische ontwikkelingen om (logistieke) processen van klanten én van het havenbedrijf te optimaliseren en het scheepvaartverkeer sneller en slimmer af te handelen.

Meer over digitalisering, klik hier.

« volgende »

Nautische service

In opdracht van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) zijn wij verantwoordelijk voor een vlotte, veilige en verantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

24/7 begeleiding via multifunctionele patrouillevaartuigen en een hightech verkeersbegeleidingssysteem. Samen met omliggende havens.

Meer over nautische service, klik hier.

« volgende »

Zeesluis

Begin 2022 opent in IJmuiden de grootste zeesluis ter wereld. De sluis wordt langer, breder, dieper én getij-onafhankelijk. Hierdoor kan de nieuwste generatie zeeschepen Amsterdam 24/7 vlot en veilig bereiken.

Meer over de nieuwe zeesluis, klik hier.

« volgende »

Leefbaarheid

We kijken voortdurend hoe we bedrijvigheid, havenactiviteiten, mens en de natuur harmonisch kunnen laten samengaan. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en geur.

Meer over leefbaarheid, klik hier.

« volgende »

Duurzaamheid

De haven van de toekomst is wat ons betreft een duurzame haven die alle belangen op het gebied van gezondheid, milieu en ecologie optimaal borgt.

We bekijken voorstellen en plannen in het havengebied daarom zowel vanuit economisch als maatschappelijk verantwoord perspectief.

Meer over duurzaamheid, klik hier.

« volgende »

Meer weten?

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsupdates.

Persoonlijk contact? Let’s meetup! Op deze pagina vindt u al onze contactgegevens.

« volgende »