'Wachten' in Amsterdam voor binnenvaart makkelijker

Persbericht
15-09-2016

Havenbedrijf Amsterdam is er van overtuigd dat de toegang tot de Amsterdamse haven altijd slimmer, sneller en schoner kan. Om de klantgroep binnenvaart nog beter te kunnen faciliteren en bedienen, heeft het havenbedrijf zich aangesloten bij Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS). Via BLIS krijgt de binnenvaartsector makkelijker inzicht in en uitgebreidere informatie over de bezetting van de openbare wachtplaatsen voor de binnenvaart  in de Amsterdamse haven.

Binnenvaartschippers zien via BLIS waar openbare wachtplaatsen zijn

Informatie die aangesloten Nederlandse havens in BLIS invoeren, is zichtbaar op de website ‘Blauwe Golf Verbindend’ http://blauwegolfverbindend.nl/kaart/13/52.40461/4.87688. Doordat Port of Amsterdam zich nu heeft aangesloten bij dit initiatief wordt 13 september ook de actuele bezetting van de openbare binnenvaart wachtplaatsen in de Amsterdamse haven getoond. Omdat de kaart aangeeft waar er openbare wachtplaatsen zijn én de afmetingen hiervan aangeeft, kan een schipper gericht koersen. Dit levert tijdswinst, lagere brandstofkosten, minder uitstoot en een betere doorstroming in de haven op. De Amsterdamse haven is daardoor weer een beetje slimmer, sneller en schoner geworden.

Blauwe Golf Verbindend

‘Blauwe Golf Verbindend’ is onderdeel van het programma ‘Beter Benutten’. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid ontwikkelen daarbinnen samen slimme oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren. Doel is het transport van mens en goederen vlotter, veiliger, schoner en comfortabeler te maken. Om een goede doorvaart, ‘blauwe golf’, te creëren, trekken het ministerie van Infrastructuur & Milieu en verscheidene regiopartijen samen op. Door betere informatie-uitwisseling, vooral over real time openingstijden van sluizen en bruggen en de beschikbaarheid van wachtplaatsen, wordt reistijdwinst geboekt voor al het verkeer, zowel over water als over de weg.

Vervolg

Het belang van de binnenvaart voor de Amsterdamse havenregio is groot. Ruim 56% van alle goederenvervoer van en naar de regio gebeurt per binnenvaart. En dit percentage groeit elk jaar. Opname van de Amsterdamse haven in BLIS is één van de resultaten voortkomend uit het programma ‘Binnenvaart | Klant Centraal’. Vanuit dit programma wordt ook gewerkt aan het leveren van verbeterde voorzieningen tegen een juiste prijs, investeren in contact en communicatie en stroomlijnen van de opgaven van het binnenhavengeld. De volgende ontwikkeling is al gestart. Duwbakken bleken te specifiek om op te nemen in BLIS. Port of Amsterdam heeft daarom de samenwerking gezocht met Havenbedrijf Rotterdam voor het ontwikkelen van een Duwbakken Informatie Systeem (DIS).

Over Havenbedrijf Amsterdam

De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2013 ruim 95 miljoen ton goederen over waarvan circa 78 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 59.000 mensen bij bedrijven in de haven of haven gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 26.000 mensen in Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam NV heeft de ambitie een slimme haven te zijn door op een duurzame, innovatieve manier waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. Het havenbedrijf stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan. Als Port of partnerships werkt Port of Amsterdam intensief samen met partners in het bedrijfsleven, stad en regio. Voor meer informatie www.portofamsterdam.com

Gerelateerde berichten

 1. Nieuwsbericht
  19-07-2018
  Recentelijk is de regelgeving voor het vliegen met drones in de Controled Region (CTR) waar de Amsterdamse haven grotendeels... lees meer »
 2. Nieuwsbericht
  26-06-2018
  Recreatieschippers in de provincie Noord-Holland kunnen gebruik maken van een unieke dienstverlening via een app: een... lees meer »
 3. Nieuwsbericht
  20-06-2018
  Platts heeft per 1 mei haar pricing voor ethanol uitgebreid van FOB Rotterdam naar FOB ARA. Dit betekent dat er voor de op-... lees meer »
 4. Nieuwsbericht
  12-06-2018
  Binnen Port of Amsterdam heeft Cyber Security expliciet aandacht gekregen en is een programma cybersecurity ingericht op... lees meer »