TMA en Ter Haak bundelen krachten

Persbericht
25-03-2020

Persbericht door Ter Haak en TMA

Ter Haak Group en TMA hebben per 1 maart overeenstemming bereikt om de activiteiten van United Stevedores Amsterdam te bundelen. Door deze samenwerking wordt de continuïteit van de USA terminal gegarandeerd.

De leiding van de “nieuwe” USA terminal is in handen van Rens Rohde. Rens is binnen TMA CFO en daarnaast directeur van TMA Multimodal en HOV Harlingen.
Richard ter Haak blijft betrokken bij de USA terminal als adviseur. De USA terminal is gespecialiseerd in overslag van containers, break-bulk en auto’s. Veel van de
cacao-import in de Amsterdamse haven wordt overgeslagen via de USA terminal. Ook is de lijndienst van Grimaldi tussen de Westkust van Afrika en Amsterdam een belangrijke pilaar van de USA terminal en daarmee van de Amsterdamse haven.

Door deze samenwerking worden de stuwadoorsactiviteiten verder versterkt. Binnen de USA terminal is er zeer veel kennis en ervaring op het gebied van overslag. Op logistiek gebied zal er ook een wijziging plaatsvinden. De barge activiteiten (BCA) van Ter Haak zal geïntegreerd worden in het multimodale netwerk van TMA, zodat ook hier de dienstverlening gecontinueerd en uitgebreid wordt.

De terminals USA en CSY (IJmuiden) zullen toegevoegd worden aan het multimodale netwerk van TMA. Het bargenetwerk van TMA bestaat uit een corridor met fixed windows op de deep sea terminals in Rotterdam. Noord Nederland (terminals in Hasselt en Harlingen) wordt op deze manier via Amsterdam bediend. Daarnaast heeft TMA 3x per week een barge in Antwerpen. Deze bundeling van lading leidt tot een uiterst betrouwbare en groene logistieke oplossing voor onze klanten. Ook zal op korte termijn de container repair activiteiten van Ter Haak Group namelijk Container Service Amsterdam worden overgedragen Michael ter Haak, de zoon van Richard ter Haak. Daarmee blijft de 4e generatie actief in de Amsterdamse haven. Alle rederij klanten blijven daardoor gegarandeerd van een goede dienst verlening.