Samenwerking Port of Amsterdam en gemeente Zaanstad breidt verder uit

Persbericht
11-09-2017
Ondertekening Havenbedrijf Amsterdam-Zaanstad

Eén loket voor beroepsvaart en riviercruiseschepen in Amsterdam-Zaanstad

De intensieve samenwerking tussen Port of Amsterdam en gemeente Zaanstad breidt verder uit. Vanaf 1 januari 2018 betaalt de beroepsvaart via één loket het binnenhavengeld voor de regio Amsterdam-Zaanstad, waarbij één tariefstelsel en –hoogte geldt in het gezamenlijke exploitatiegebied.

De partijen werken al langdurig succesvol samen op verschillende terreinen, waaronder nautisch, bij gebiedsontwikkeling (HoogTij) en leefbaarheid (HoorbaarMinder, eNoses).

Ook riviercruiseschepen kunnen vanaf dan een ligplaats in het gebied Amsterdam-Zaanstad reserveren via één loket. Op deze manier willen het havenbedrijf en gemeente Zaanstad de dienstverlening voor bezoekende schepen aan het havengebied harmoniseren en optimaliseren. Bijkomend voordeel voor de klant; zij hoeven nog maar één keer binnenhavengeld te betalen voor een bezoek aan het gezamenlijke havenwater en bovendien gelden dezelfde ontheffingen, vrijstellingen en kortingen in het gebied. 

Het havenbedrijf gaat namens Zaanstad de heffing en inning van binnenhavengeld beroepsvaart en passagiersvaart in het samenwerkingsgebied verrichten. Gezamenlijk regelen zij ook het plannen van ligplaatsen voor riviercruise. Het voordeel hiervan is dat het plannen van reserveringen en de spreiding voor riviercruiseschepen makkelijker is te realiseren.

Dennis Straat, wethouder Economie en Toerisme van Zaanstad, is verheugd met  de uitbreiding van de samenwerking: ‘Deze overeenkomst maakt het voor de scheepvaart in het Noordzeekanaalgebied makkelijker: zo zijn we meer dienstverlenend. Ook benutten we zo de kansen die riviercruise biedt voor toerisme, en willen we extra werkgelegenheid aantrekken, regels verminderen en procedures vereenvoudigen.’

Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam: ‘Met deze samenwerkingsuitbreiding vereenvoudigen we de heffing, de inning en de reservering van binnenvaart- en riviercruiseschepen aan ons gebied. Daarmee zijn we als havens aantrekkelijker voor onze klanten en vullen we  ons strategisch doel van voorkeurshaven in.’ 

Afbeelding: Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam (links) en Dennis Straat, wethouder gemeente Zaanstad (rechts) voor de patrouillevaartuigen van beide organisaties