Proef: geen stank bij ontgassen schepen in haven Amsterdam

Persbericht
02-07-2013

In de Amsterdamse haven is een proef gehouden met een nieuw systeem om schepen veilig en milieuvriendelijk te ontgassen, zonder dat er stank of milieu-overlast ontstaat. De proef met het daarvoor ontwikkelde Vento Clean System is positief verlopen. Daarmee is in de Amsterdamse haven een stapje gezet op weg naar een effectief milieuvriendelijk alternatief voor ontgassen.

De Amsterdamse haven loopt als grootste benzinehaven van de wereld graag voorop in het ontwikkelen van overslagtechnieken die het milieu en de leefomgeving van de haven ten goede komen. Uit de proef blijkt dat het Vento Clean ontgassingssysteem mogelijk een efficiënt en milieuvriendelijk alternatief kan zijn voor milieuschadelijke ontgassingen aan de open lucht in havens. Dit komt mede door het verantwoorde stroomverbruik en het milieuverantwoord verwerken van het residu.

Reductie

Bij het laden, lossen, overslag en ontgassen van schepen en opslagtanks van olie en benzine ontstaan zogeheten vluchtige organische koolwaterstoffen die achterblijven in de tanks en schepen. Deze leveren stank (en milieu) overlast op en kunnen bij langdurige blootstelling schadelijk zijn voor gezondheid. Het Amsterdamse havenbedrijf heeft daarom ingezet op een emissiebeleid met zoveel mogelijk reductie voor vluchtige organische stoffen.

Mobiele installatie

Het bedrijf Specialised Tanker Services (STS) is de ontwikkeling van de Vento Clean drie jaar geleden gestart. Het Amsterdamse havenbedrijf heeft daar bij ondersteund. De proefsysteempilotversie van het Vento Clean System ligt op een ponton in de nabijheid van de overslagpalen in de Afrikahaven in Amsterdam. Het systeem is beschikbaar voor het ontgassen van lichters en het mogelijk maken van boord/boord overslag tussen zeeschip en lichter. De installatie is mobiel en toepasbaar op uiteenlopende vormen van overslag, zoals bijvoorbeeld bij terminals.

Zuurstofpercentage

Vento Clean is een gesloten systeem dat werkt via snelle condensatie. Het voert vluchtige stoffen af die in tanks van zeeschepen en lichters na lossing overblijven. Daarmee worden de tanks voorbereid voor een volgende toepassing. Meestal is dat de komst van nieuwe lading, maar dat kan ook onderhoud of inspectie zijn, waarvoor de tanks volledig worden geleegd of gereinigd. Het systeem koelt de vluchtige stoffen uit de tank tot 30 a 40 graden onder nul. Daardoor condenseren de stoffen en worden ze als vloeistof opgevangen. De gassen worden ten slotte via een speciaal procedé van zuurstof ontdaan en uiteindelijk als vrijwel pure stikstof in de tanks teruggevoerd.

Slimme haven

De Amsterdamse haven is de vierde haven van Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied slaat jaarlijks bijna 100 miljoen ton goederen over waarvan circa 75 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 55.000 mensen bij bedrijven in de haven of haven gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 23.000 mensen in Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam NV wil een slimme haven zijn en op een duurzame, innovatieve manier waarde toevoegen voor klanten en omgeving. Het havenbedrijf wil de bedrijven stimuleren bij groei, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan. Dit wil Port of Amsterdam bereiken door intensieve samenwerking met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.