Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied

Persbericht
13-04-2017
Noordzeekanaalgebied

In opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft afgelopen zomer een groot leefbaarheidsonderzoek in het Noordzeekanaalgebied plaatsgevonden. Wat is de invloed van de bedrijven in de industrie en havens op de leefbaarheid van de omgeving rond het Noordzeekanaal? De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu bekend. Een representatieve steekproef onder bewoners en recreanten laat zien dat de haven en industrie overlast geeft maar dat deze van zeer beperkte invloed is op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden. De meeste hinder die bewoners en recreanten ervaren is lawaai van vliegtuigen.

Prettig wonen

Zo’n 78% van de bewoners in het gebied zijn tevreden over hun woonomgeving. Dit is net iets minder dan gemiddeld in Nederland ( 82%). Factoren zoals de kwaliteit van de woning, veiligheid op straat en sociale samenhang in de buurt bepalen meer de kwaliteit van de woonomgeving dan overlast van de bedrijvigheid. De meeste overlast leveren wegverkeer en vliegverkeer op.

Recreëren

De recreatiegebieden vervullen een belangrijke functie voor bewoners van het Noordzeekanaalgebied. Over het algemeen zijn mensen tevreden en worden de recreatiegebieden gewaardeerd. Als er hinder ervaren wordt, gaat het vooral om geluidsoverlast van vliegtuigen en in mindere mate van wegverkeer. Op specifieke plaatsen in de kustgebieden wordt de industrie aangeduid als bron van overlast.

Het onderzoek

De afgelopen jaren is het gebruik van de bedrijventerreinen en de woonwijken geïntensiveerd. De ambitie van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied is om het gebruik van de ruimte nog verder te intensiveren. Dit alles gebeurt binnen de wettelijke milieunormen. Om te weten of mensen nog wel prettig wonen en recreëren in het gebied heeft het Bestuursplatform dit onderzoek laten uitvoeren. Het Bestuursplatform bestaat uit: de gemeenten Amsterdam, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven IJmuiden N.V., Tata Steel IJmuiden B.V., de provincie Noord-Holland, het Ministerie van IenM en Rijkswaterstaat.Het onderzoek is uitgevoerd door RIGO Research en Advies.

Met een respons van 25% van de bewoners en 13% van de recreanten geeft het onderzoek een goed beeld van de mening over het Noordzeekanaalgebied.

Wat gaat er gebeuren met de resultaten?

Het Bestuursplatform heeft op basis van dit onderzoek besloten om daar waar overlast is, te onderzoeken of er gerichte maatregelen mogelijk zijn om de overlast te beperken. Op basis van deze resultaten zal het Bestuursplatform na de zomer een gerichte aanpak bepalen.

Meer lezen?

Het hele onderzoek inclusief een samenvatting ervan is te downloaden op de website van het Projectbureau Noordzeekanaalgebied en op de sites van de partners van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied die hierboven genoemd worden.

Gerelateerde berichten

 1. Nieuwsbericht
  10-07-2018
  Vandaag heeft de Regionale klimaattafel Industrie zijn plannen bekendgemaakt die een bijdrage moeten leveren aan de... lees meer »
 2. Nieuwsbericht
  28-03-2018
  In de Amsterdamse haven staan 41 elektronische neuzen. Port of Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben deze eNoses in... lees meer »
 3. Nieuwsbericht
  19-09-2017
  Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied zet in op het verminderen van overlast. Om de overlast die door sommige bewoners... lees meer »
 4. Nieuwsbericht
  07-09-2017
  Havenbedrijf Amsterdam stelt per 1 september 2017 een nieuwe subsidie beschikbaar voor het aanbrengen van geluidsisolerende... lees meer »