Havenbedrijf Amsterdam en Eneco samen in Amsterdams windpark

Persbericht
12-01-2017

Volgende stap in strategische samenwerking om haven te verduurzamen

Havenbedrijf Amsterdam en Eneco gaan samenwerken op het gebied van windenergie. Port of Amsterdam neemt een belang van 50 procent in het bestaande Eneco-windmolenpark Afrikahaven in het Westelijk Havengebied. Beide bedrijven hebben de ambitie om de opgewekte groene stroom te leveren aan lokale bedrijven en huishoudens. Dat maakten de bedrijven donderdag 12 januari bekend. Het is een volgende stap in de strategische samenwerking die zij in 2015 sloten om de Amsterdamse haven verder te verduurzamen. Het is de eerste keer dat een havenbedrijf in Nederland een groot belang neemt in een windmolenpark.

Het windpark Afrikahaven telt negen windmolens die samen een hoeveelheid groene stroom opwekken die vergelijkbaar is met het verbruik van zo’n 15.000 huishoudens. Port of Amsterdam en Eneco willen de opgewekte groene stroom, die nu nog ‘anoniem’ aan het stroomnet geleverd wordt, koppelen aan bedrijven in het havengebied en inwoners van de stad. Daarnaast is het doel om vraag en aanbod naar duurzame energie goed op elkaar af te stemmen. Als het hard waait kan het voorkomen dat er meer aanbod is van stroom dan vraag naar stroom. Als er partijen zijn in de haven die op dat moment flexibel met hun proces om kunnen gaan dan kunnen ze besparingen realiseren op hun energierekening. Zo kan bijvoorbeeld een groot koel/vrieshuis de temperatuur een paar graden lager zetten. De grote volumes in de haven zorgen ervoor dat de transitie naar duurzame energiebronnen beter mogelijk wordt.

Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam: ‘Deze stap past helemaal bij onze Visie2030 om de haven te verduurzamen en onze aanpak om zowel regionaal, nationaal als internationaal een belangrijke energiehub te zijn. Wind is een van de hernieuwbare bronnen waar we als haven op inzetten en grote ambities hebben. Port of Amsterdam heeft als doelstelling om de huidige 65 MW aan opgesteld vermogen in het havengebied uitgebreid te hebben naar 100 MW in 2020. Door slim met deze duurzame energie om te gaan realiseren we groene energie voor de prijs van grijs.’

Bram Poeth, directeur Eneco Zakelijk: ‘Het havenbedrijf neemt hiermee een grote eigen verantwoordelijkheid in de lokale energietransitie. Nu gaan we samen de schouders eronder zetten om ook de omgeving mee te nemen in deze duurzame beweging. Waarbij de lat hoog ligt: zoveel mogelijk bedrijven uit het havengebied en lokale huishoudens laten draaien op Amsterdamse windenergie. Dat past uitstekend in one strategie om duurzame energiebronnen te koppelen aan specifieke klanten’.


WindLab en zelfverlichtend fietspad

Windpark Afrikahaven is het derde project van Eneco en Havenbedrijf Amsterdam. Al eerder zijn in het kader van deze samenwerking het Eneco Windlab en het eerste slimme fietspad gerealiseerd. De verlichting van het fietspad reageert op de aanwezigheid van verkeer en is zelfvoorzienend op basis van zonne- en windenergie. Het WindLab staat sinds mei 2015 in het Westelijk Havengebied naast het windpark Afrikahaven. In het WindLab kunnen leerlingen van groep 7, 8 en brugklassers kennis maken met windenergie, waarbij ze ook de naastgelegen windmolens bezoeken. Inmiddels hebben zo’n 4.000 kinderen een educatief bezoek gebracht aan het windlaboratorium in Amsterdam.

Over Eneco Groep

De missie van Eneco Groep is duurzame energie voor iedereen. Onze visie is dat de energievoorziening zich decentraal en duurzaam ontwikkelt en door samenwerking tot stand komt. Bedrijven en burgers zorgen voor een revolutionaire verandering van het energielandschap. Samen met hen wil Eneco Groep haar leidende positie in duurzame energie behouden. Met de energie van onze 7.000 mensen dragen we bij aan de energietransitie.

Over Havenbedrijf Amsterdam

De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2015 97 miljoen ton goederen over waarvan ruim 78 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 68.000 mensen bij bedrijven in de haven en bij havengerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 34.000 mensen in Amsterdam. Port of Amsterdam heeft de ambitie om op duurzame en innovatieve wijze waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. De onderneming stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht. Als Port of partnerships werkt Port of Amsterdam intensief samen met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.

Voor meer informatie ga naar www.portofamsterdam.com.

Onze Port Data-app is te downloaden in de App Store en de Google Play store.