Eerste zeeschip gebunkerd met LNG in Amsterdamse haven

Persbericht
23-11-2016

Zeeschip Fure West, een chemicaliën- en olietanker van de Zweedse rederij FureTank, is vandaag in de Amsterdamse haven gebunkerd met vloeibaar aardgas (LNG). Het is het eerste zeeschip dat in Amsterdam LNG bunkerde. De bunkering vond plaats aan de Groene Kade in de Amerikahaven, de aangewezen locatie voor veilige truck-to-ship bunkering van LNG.

Fure West is het eerste zeeschip van FureTank dat is voorzien van een dual-fuel motor. De tanker uit 2006 werd recent omgebouwd om op LNG te kunnen varen. Maandagmiddag meerde het schip aan bij Oiltanking om te worden gelost, dinsdag voer het naar de Groene Kade voor de bunkering. Titan LNG, een Amsterdamse handelsonderneming in LNG, transporteerde met vijf tankwagens het vloeibare aardgas van de GATE-terminal naar de Amerikahaven en zorgde voor veilige bunkering.

LNG in Amsterdam

Al sinds 2013 kunnen binnenvaartschepen LNG bunkeren aan de kade in de Amerikahaven. Door een recente aanpassing kunnen nu ook zeeschepen er bunkeren. De faciliteit is onderdeel van de duurzaamheidsagenda van het bedrijf en van de visie om een metropolitane haven te worden die continu verbetert: sneller, slimmer én schoner.

Marleen van de Kerkhof, Rijkshavenmeester: ‘Het havenbedrijf zet volop in op verduurzaming van de scheepvaart. Die is nodig om een duurzaam antwoord te blijven geven op logistieke behoeften en regelgeving. Het faciliteren van veilige bunkeroperaties van steeds schonere scheepsbrandstoffen is hiervan een goed voorbeeld. Overigens is de Groene Kade nu nog een tijdelijke faciliteit. Met verschillende partners, zoals Titan LNG, kijken we naar een meer structurele bunkerfaciliteit, die ook veilig en efficiënt is. De bunkering van vandaag is een geslaagde eerste stap.’

Niels den Nijs, CEO van Titan LNG, is blij met deze mijlpaal voor de haven en zijn bedrijf: ‘Vloeibaar aardgas als brandstof voor scheepvaart heeft de wind in de rug. Dat komt door strengere milieuregelgeving, een gezonde business case en groeiende publieke druk om schoner te varen.’

Schonere scheepvaart

Met LNG als brandstof is de winst voor het milieu groot. Zwavel en fijnstof worden gereduceerd naar bijna nul en de uitstoot van stikstof wordt verminderd met 85-90 procent. Ook kan LNG broeikasgassen reduceren.

Over Havenbedrijf Amsterdam

De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2015 97 miljoen ton goederen over waarvan ruim 78 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 68.000 mensen bij bedrijven in de haven en bij havengerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 34.000 mensen in Amsterdam. Port of Amsterdam heeft de ambitie om op duurzame en innovatieve wijze waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. De onderneming stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht. Als Port of partnerships werkt Port of Amsterdam intensief samen met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.