Eerste paal van de eerste houtvergassingsinstallatie van Nederland in Amsterdamse haven

Persbericht
14-11-2017
Bio Energy Netherlands

Een kleine slag op de paal maar een grote slag in de energietransitie

Op 15 november gaat de eerste paal de grond in van de eerste commerciële houtvergassingsinstallatie van Nederland, Bio Energy Netherlands. Deze modulair opgebouwde installatie produceert al in 2018 groene warmte voor stadsverwarming en industriële toepassingen en groene elektriciteit. Vanaf 2019 zal de centrale waterstof en CO2 als grondstof voor de chemie leveren. Door de modulaire opbouw kan de installatie flexibel inspelen op de grootte van de lokale vraag naar één van de eindproducten.

Initiatiefnemers Raoul Witteveen en Robert-Jan van Ogtrop van Bio Energy Netherlands hebben voor niet-recyclebaar hout gekozen als brandstof. Het gaat om hout dat verder weinig tot geen andere toepassing kent dan verbranden. Vergassen is veel schoner dan het verbranden en leidt tot 60-70% lagere stikstof-, en fijnstofemissies. Het niet-recyclebare hout komt uit de regio en voorkomt onnodig gesleep met materialen. Er is dan ook geen duurzaamheidsissue met het materiaal. In de toekomst kan er ook gewerkt worden met andere biomassastromen.

De energietransitie kent twee belangrijke uitdagingen. Eén uitdaging is de zoektocht naar niet-weersafhankelijke elektriciteit. Er moet ook stroom zijn als het ’s avonds windstil is of de zon niet schijnt. De andere is de zoektocht naar groene moleculen als grondstof voor de chemische industrie. Daarnaast wordt veel gas en olie gebruikt als grondstof voor de chemie. De vergasser geeft antwoord op deze uitdaging. Bovendien kan waterstof gebruikt worden in het transport en bijdragen aan de doelstelling van het Kabinet Rutte III om in 2030 emissieloos te kunnen rijden.

Oud-minister Witteveen (financiën) is als adviseur betrokken bij het project. “Er zijn oud-politici die vooral praten over duurzaamheid, maar belangrijk is dat het ook gebeurt. Dat doen wij met dit project dat binnen een jaar zal produceren”.
Voor de haven van Amsterdam is de vestiging van Bio Energy Netherlands een verdere stap naar een duurzame haven. Roon van Maanen, Hoofd Circular & Renewable Industry van Havenbedrijf Amsterdam: “De vestiging van Bio Energy Netherlands past heel goed in de strategie van Port of Amsterdam om de opwek van duurzame energie in het gebied uit te breiden. Daarnaast biedt de vestiging kansen voor verdere ontwikkeling van het chemisch cluster in de Amsterdamse haven.”

De Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho met duurzaamheid in zijn portefeuille, gaat het officiële startsein voor de bouw van Bio Energy Netherlands geven.

Voor meer informatie: http://bioenergynetherlands.nl/.