Cybersecurity Programma van start om haven weerbaar te maken

Persbericht
25-01-2019
cyren

Nederland behoort tot de top drie van landen met de meeste cyberaanvallen ter wereld. Havens zijn met name kwetsbaar door de grote verscheidenheid aan informatiesystemen en gebruik van data door vele verschillende partijen. Om de havengemeenschap digitaal weerbaarder te maken is Port of Amsterdam daarom gestart met een Cybersecurity Programma. Informatiesystemen bevatten waardevolle informatie en zijn daardoor interessante doelwitten voor cybercriminaliteit. De basisveiligheid moet bij elk bedrijf op orde zijn. Het gaat dan om maatregelen zoals awareness, scheiding van netwerken, tijdig installeren van security updates en het toepassen van ‘gelaagde beveiliging’. Port of Amsterdam vindt het belangrijk om bedrijven in het havengebied proactief te betrekken en gezamenlijk te werken aan cyber weerbaarheid. Om die reden heeft het havenbedrijf een Cybersecurity Programma ontwikkeld.

CYREN-netwerk

Belangrijke onderdelen van dit programma zijn een meldpunt en het CYREN-netwerk (Cyber Resilient Noordzeekanaalgebied). Het CYREN-netwerk verzamelt informatie over Cyberdreigingen en deelt deze met de aangesloten bedrijven. Deze bedrijven  worden vanuit het meldpunt snel en effectief geïnformeerd over mogelijke cyberaanvallen in het Noordzeekanaalgebied. Bedrijven kunnen zich tot het meldpunt wenden als een situatie plaatsvindt die mogelijk de havenregio kan raken. Het meldpunt wordt bemand door Divisie Havenmeester.

Cyberweerbaar

Havenmeester Marleen van de Kerkhof en initiatiefnemer van het Cybersecurity Programma van  Port of Amsterdam: ‘Datastromen en ketens worden in toenemende mate aan elkaar verbonden en voor een breed publiek via het internet beschikbaar gesteld. Dat biedt kansen maar ook forse uitdagingen voor informatiebeveiliging. Een aanval op informatiesystemen van een klant of toeleverancier heeft effect op het bedrijf zelf, maar vaak ook op alle bedrijven er omheen en kan de scheepvaart ontregelen. Cyberincidenten zijn tenslotte niet aan fysieke grenzen gebonden. Door snel actuele dreigingsinformatie, incidenten en handelingsperspectieven met elkaar te delen, wordt de hele havenregio cyberweerbaarder’.

Erkend programma

CYREN is erkend door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het Digital Trust Center. Verschillende bedrijven dragen actief bij aan het uitbouwen van het CYREN-netwerk binnen het Noordzeekanaalgebied. 

Meer informatie en een animatie over het meldpunt: www.portofamsterdam.com/cyren

Related news

 1. Nieuwsbericht
  05-02-2019

  Het Nationaal meldpunt Port Security voor veiligheidsincidenten heeft onlangs gewaarschuwd voor criminelen die legitieme... lees meer »

 2. Nieuwsbericht
  21-10-2018

  De Week van de Veiligheid vond in 2018 plaats van 8 tot en met 14 oktober lees meer »

 3. Nieuwsbericht
  21-10-2018

  Wilma van Dijk, directeur Safety, Security & Environment bij de Schiphol Group: “Wij hebben 184 bedrijven in ons... lees meer »

 4. Nieuwsbericht
  21-10-2018

  Internetcriminelen hebben in 2018 bij ruim de helft (52%) van de kleine bedrijven geprobeerd geld of gegevens buit te maken... lees meer »