Overzicht actuele berichten aan de scheepvaart (Basijns)

Period: 
maandag, 1 januari, 2018 (Hele dag) tot dinsdag, 1 januari, 2019 (Hele dag)
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

Hieronder volgt een overzicht van de tot 1 januari 2018 uitgegeven Basijn berichten welke als nog actueel kunnen worden beschouwd:

 

12/1992 Maximum snelheid Noordzeekanaal en toeleidingskanalen naar de sluizen

14/1992 Gebruik vastmakers

06/1998 Twee geulgebonden schepen op één tij

04/2000 Loodsbestelling op look-see basis

24/2001 Wijziging toelatingsbeleid Haven IJmuiden

14/2004 Port Security – invoering ISPS code

16/2005 Voorschriften gebruik lichterfaciliteit te IJmuiden

08/2006 Beloodsing van schepen met een diepgang tot en met 14.1m

11/2009 Restanten voormalige Velserspoorbrug

24/2011 Minimum besteltijd voor loodsen op afstand voor binnenbuitenschepen

26/2013 Veranderingen Rede IJmuiden

20/2015 Aanpassing Oliehavengebied

29/2015 Wijze van melden van gegevens op basis van de Regeling meldingen en communicatie scheepvaart

43/2015 Regeling melding zeeschepen Noordzeekanaalgebied

04/2016 Aanwijzing passage van de Noordersluis

06/2016 Gedeeltelijke hoogtebeperking langs de pontsteiger gelegen in de Oude Houthaven te Amsterdam

28a/2016 Maatregelen bij ingebruikname gewijzigde route Middensluis

31/2016 Werkzaamheden en maatregelen als gevolg van de bouw Nieuwe zeesluis IJmuiden

02/2017 Betonning oostzijde werkgebied

09/2017 Verbod voor het stilliggend ontgassen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende producten

13/2017 Ligplaatsgebruik in de Amsterdamse haven

14/2017 Licht geplaatst op westelijke landtong Middensluiseiland

22/2017 Toelatingsbeleid IJ-geul en Diep Water ligplaatsen

25/2017 Wijziging inrichting VTS IJmuiden

31/2017 Beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het Noordzeekanaal

32/2017 Sleepbootgebruik sluizencomplex IJmuiden

37/2017 Aanpassing ankergebied Oostelijk Havengebied

38/2017 Duwbakken locatie Oostelijk Havengebied

42/2017 Kleinesluis in IJmuiden gestremd in verband met deurwissel binnenhoofd

44/2017 Instelling van een voor het scheepvaartverkeer gestremd gebied gelegen in de Mauritiushaven te Amsterdam en het opheffen van de openbare wachtplaats voor één blauwe kegelschepen in de Mauritushaven

50/2017 Kleinesluis IJmuiden gestremd in verband met deurwissel

52/2017 Instelling van een voor het scheepvaartverkeer gestremd gebied gelegen in de Hornhaven en de Moezelhaven

53/2017 Eerste onderhoudsstremming Noordersluis IJmuiden

55/2017 Instelling van een voor vaarverkeer gestremd gebied gelegen in de Oude Houthaven en Houthaven te Amsterdam

56/2017 Nieuwe tarieven Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2018

57/2017 Werkgebied Afrikahaven

 

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

Tevens Rijkshavenmeester,

M.F. van de Kerkhof

Amsterdam, 2 januari 2018

Announcement number: 
2018/01