Wijziging toelatingsbeleid Haven IJmuiden

Period: 
dinsdag, 18 december, 2001 - 12:00
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

Basijn Nr. 24 / 2001

Onderwerp: Wijziging toelatingsbeleid haven IJmuiden

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

De sterk toegenomen scheepvaart in de regio, in cornbinatie met stringentere veiligheidseisen en het toezicht daarop, naast het bestaande beleid om de veiligheidsrisico's in de haven zoveel mogelijk te beperken, is aanleiding om het toelatingsbeleid In de haven van IJmuiden aan te passen.

In verband met het bovenstaande is besloten om met ingang van 1 februari 2002 alleen zeescheepvaart in de buitenhaven van IJmuiden toe te laten welke, een ligplaats heeft in het Amsterdam‑Noordzeekanaal gebied.

Namens de directeur van het openbare lichaam Centraal Nautisch Beheer,

tevens Rijkshavenmeester,

Manager regio West van het Gerneentelijk Havenbedrijf,

 

M. Verkiel                                                                                                       
IJmuiden, 18 december 2001

Announcement number: 
2001/24