Restanten voormalige Velserspoorbrug

Period: 
maandag, 27 april, 2009 - 12:00
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

Basijn Nr. 11 / 2009

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Tijdens de baggerwerkzaamheden op het Noordzeekanaal is, in de vaarweg naar de Noordersluis aan de oostzijde van het

Noordzeesluizencomplex, een object aangetroffen.

Na duikeronderzoek blijkt het hier om een fundatierestant van de voormalige

Velserspoorbrug te gaan.

Bijzonderheden:

- afmetingen: ca. 14,0*6,0m;

- ligging: oost- westelijke richting;

- diepte: tussen NAP-15,00m en NAP-15,80m;

- locatie: ter hoogte van de pontverbinding IJmuiden-Velsen, kilometermarkering 2.700,

op ca. 50m aan de noordzijde van de vaarweg-as naar de Noordersluis.

Nautisch profiel:

Om het nautisch profiel van het gehele Noordzeekanaal op NAP-15,50m te behouden en

tevens een statische UKC van ±1.0m voor de maximale diepgang te handhaven, is aan

Rijkswaterstaat geadviseerd om het object te verwijderen. Rijkswaterstaat heeft laten weten

de verwijdering van het object mee te nemen in de onderhoudsplanning vanaf 2010.

Beheersmaatregel:

Voor de scheepvaart met een diepgang 13,10m s.w./13,40m f.w., levert dit object

absoluut geen gevaar op.

Het object kan voor de marginale scheepvaart (diepgang >13,10m s.w. en >13,40m

f.w.) gevaar opleveren.

In normale omstandigheden treedt, bij een vaartlopend schip, door squat een

vermindering van de statische UKC op, dit effect wordt versterkt als twee schepen

met marginale diepgang elkaar passeren.

Marginale schepen wordt geadviseerd om ter hoogte van de pontverbinding Velsen niet noordelijk van de as van het vaarwater te varen.

Ter voorkoming van schade aan de kielbeplating is het tot nader order niet

toegestaan dat marginale schepen elkaar ter hoogte van de pontverbinding IJmuiden-Velsen passeren.

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

tevens Rijkshavenmeester

A. Kee

Amsterdam, 27 april 2009

Announcement number: 
2009/11