Zon in de Haven

Nieuwsbericht
23-06-2016

donderdag 23 juni 2016

Project ‘Zon in de haven’ is gestart. Tijdens de kick-off in Prodock afgelopen dinsdag maakte Havenbedrijf Amsterdam aan de aanwezigen (met name klanten) de flinke ambitie bekend om in 2020 maar liefst 100.000 m2 (20 MW) aan zonnepanelen in de haven te hebben. Aansluitend ging Greenspread meteen de diepte in door een volledige businesscase te presenteren, zoals deze op een van de loodsen van het havenbedrijf gerealiseerd zal worden, inclusief stappenplan en het financiële plaatje. Vanuit de zaal kwamen veel inhoudelijke vragen – de aanwezigen hadden zich vooraf al goed ingelezen. Tot slot presenteerde een student van de TU Delft het ontwerp en bouw-traject van hun Solar Boat, die ze spontaan ‘Boat of Partnerships’ noemden. Zonder partners hadden ze een dergelijk innovatieve boot nooit kunnen bedenken en realiseren.

Tijdens de kick off kwam er naar voren dat er veel animo is voor deelname aan Zon in de Haven. Bent u ook geïnteresseerd? Stuur een email naar robin.schipper@portofamsterdam.com om uw locatie en ambities te bespreken.

Onze plannen

Dit jaar willen we 15.000 m2 zonnepanelen in de haven realiseren. Volgend jaar moet dat minimaal verdubbeld zijn naar 30.000 m2 en in 2020 willen we 100.000 m2 aan zonnepanelen in ons havengebied hebben. Om dat te realiseren, investeren we allereerst in eigen locaties. Tegelijkertijd zoeken we naar klanten en partners die mee willen werken aan het verwezenlijken van een lokale energiemarktplaats. Als havenbedrijf geloven we dat het koppelen van vraag en aanbod van duurzame energie in het havengebied enorme kansen biedt. Op die manier wordt duurzaam opgewekte energie beschikbaar gesteld aan klanten, zonder te veel tussenkomst van partijen in de keten. Als het havenbedrijf of een klant meer energie opwekt dan hij zelf verbruikt, kan hij terug leveren aan het net, of aan de buurman.

Is 100.000 m2 veel? Ter vergelijking, de Amsterdam Arena heeft 6.700 m2 zonnepanelen op het dak, ongeveer de afmeting van het voetbalveld. De zonnepanelen zullen ongeveer 10 procent aan elektriciteit van het huidige jaarverbruik van het Ajax-stadion produceren. De Arena wordt naar verluidt een van de duurzaamste stadions van Europa. Als we onze ‘zon in de haven’ ambitie halen, hebben we in 2020 wellicht ook een van de meest duurzame havens van Europa.

Mijlpalen

  • Er is een subsidie toegekend voor ruim 5.000 zonnepanelen (meer dan 8.000 m2) op de daken van onze eigen locaties;
  • Er is een beschikking voor SDE en 1,4 mln subsidie toegekend voor loods Coterell. Het gaat om 5.000 panelen en ruim 1,3 MW piek capaciteit (jaarproductie van 1,2 GWh, circa 380 huishoudens);
  • Er is een beschikking toegekend voor zonnepanelen op het hoofdkantoor van voormalig ODS, waar Feadship zal vestigen.

Schaalsprong duurzame energie

Zon in de haven is onderdeel van programma schaalsprong duurzame energie. Dit programma gaat in essentie over het optimaliseren van de energievoorziening in het havengebied. We zien kansen om het aanbod van duurzame energie sterk te vergroten en tegelijk de energierekening van klanten te verlagen. Hiermee verbeteren we ons vestigingsklimaat waardoor we ook op de lange termijn een voorkeurshaven blijven en pakken we bovendien onze maatschappelijke rol door CO2 uitstoot en overige schadelijke stoffen verder terug te dringen.