Zeilchartervaart tijdelijk terecht op de Ruijterkade

Nieuwsbericht
26-07-2017
zeilcharter

Zeilcharterschepen die Amsterdam bezoeken met het doel hun passagiers van- en aan boord te laten stappen of om te overnachten in het kader van een vaartocht of cruise kunnen gedurende vier maanden onder bepaalde voorschriften gebruik maken van de binnenzijde Steiger 14 aan De Ruijterkade

De BBZ, Vereniging voor de Beroepschartervaart, heeft de (Rijks)havenmeester gevraagd of de zeilchartervaart tijdelijk gebruik kan maken van de binnenzijde Steiger 14 aan De Ruijterkade totdat de ligplaatsen in de Oude Houthaven kunnen worden gebruikt.

Havenbedrijf Amsterdam heeft dit verzoek ingewilligd omdat de andere locaties in de zomermaanden gereserveerd of beperkt zijn in gebruik. Dit regime geldt voor vier maanden en is met onmiddellijke ingang van kracht. Vanaf 2018 komen er ligplaatsen voor de zeilcharterschepen in de Oude Houthaven aan de Pontsteiger.

Er zijn voorschriften verbonden aan het gebruik. Zo moet de eigenaar / schipper van tevoren reserveren, mag deze maximaal 24 uur afmeren en uitsluitend gebruik maken van de steiger als er sprake is van een vaartocht of cruise. En dient tijdens het verblijf op de steiger een bekwaam persoon toezicht aan boord te houden. De steiger wordt niet exclusief vrijgehouden voor zeilcharterschepen.

Tijdens deze vier maanden geldt een speciaal lager reserveringstarief voor de eigenaren/schippers van de zeilcharterschepen die deze locatie willen gebruiken. De eigenaar / schipper dient van te voren te reserveren bij de afdeling PortOffice van Port of Amsterdam via het reserveringsformulier