Werken onder het waterniveau

Nieuwsbericht
29-09-2019
Droogzetkist

Een klein deel van de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis in IJmuiden vereist een bijzondere aanpak. Bij de binnensluis moet dat namelijk in het water gebeuren, zelfs onder het waterniveau. Aannemersconsortium OpenIJ gebruikt hiervoor een droogzetkist, die tegen de combiwand van de sluiskolk wordt geplaatst. Deze stalen constructie zorgt ervoor dat de medewerkers veilig kunnen werken, terwijl achter hen het water ruim boven hun hoofden komt.

Droogzetkist. De Dikke van Dale kent het woord niet. Dat vinden werkbegeleider Luuk Groot en werkvoorbereider Rob Kanters van aannemersconsortium OpenIJ niet zo vreemd. Ze hebben het woord namelijk min of meer zelf verzonnen. Groot legt uit waarom die kist nodig is: ‘De meeste werkzaamheden aan een sluis kunnen we op land met bemaling uitvoeren. Dat geldt hier echter niet voor een deel van het binnensluishoofd en voor het storten van het schort, een gladde betonnen sluismuur, voor de kolkwand. Dat moet ter plekke in het water gebeuren, en daar hebben we de droogzetkist voor ontworpen.’

Lekkages

De droogzetkist wordt aan de combiwand van de sluiskolk bevestigd en afgezonken. Bij het afzinken worden ballasttanks onder de kist met water gevuld en begeleidt een kraan de kist naar beneden. Wanneer de kist op zijn plek ligt, volgt een afdichting met spankabels en takels. Nadat het water eruit is gepompt, kunnen werknemers onder het waterniveau aan het werk. ‘Veiligheid is van het grootste belang’, vult Kanters aan. ‘Je krijgt het nooit honderd procent waterdicht, maar de kist mag slechts een heel klein beetje lekken. We hebben in de voorbereidingsfase bijvoorbeeld wel driekwart jaar lang afdichtingsrubbers getest, voordat we tevreden waren. Ook gaan er duikers naar beneden om  eventuele lekkages te verhelpen die vanaf binnenuit niet te dichten zijn. Voor het resterende beetje lekkagewater hebben we nog een lekwaterpompje staan.’

Buiten de vaarweg

In september 2018 ging het 14,5 m lange gevaarte voor het eerst te water. In totaal gaat de droogzetkist 11 keer het water in en uit om op evenveel locaties werkzaamheden onder het waterniveau uit te kunnen voeren. Dat klinkt nogal bewerkelijk, met een grotere variant zou dat minder vaak nodig zijn. Kanters: ‘Daar hebben we natuurlijk over nagedacht, maar bij een grotere kist is de belasting simpelweg te groot en de kist te zwaar.’

Voor de scheepvaart en de havenbedrijven in de Amsterdamse havenregio vormen deze werkzaamheden met de droogzetkist geen belemmering. Ze vinden plaats in de kolk van de nieuwe zeesluis, die zich buiten de huidige vaarweg bevindt.

Omhooghalen, verplaatsen, afzinken

Het omhooghalen, verplaatsen en weer laten afzinken duurt telkens een week. Het daadwerkelijke werk per positie vergt steeds 5 weken. ‘Op het moment zijn we bij locatie 6’, zo vat Groot de stand van zaken samen. ‘Dit najaar gaan we nog door tot en met nummer 8. Omdat de laatste 3 posities pas kunnen worden uitgevoerd als bepaalde andere werkzaamheden al klaar zijn, volgen dan eind 2020 nog 3 cycli van 6 weken.’