Waterstof, alternatieve brandstoffen & warmte- en stoomnetten noodzakelijk voor energietransitie in het NZKG

Nieuwsbericht
04-07-2019
Elektriciteit havengebied

Een verdere elektrificatie van energie in onze maatschappij leidt tot grotere belasting van de bestaande elektriciteitsnetwerken. Investeringen in onder andere waterstof, alternatieve brandstoffen en warmte- en stoomnetten zijn nodig om het elektriciteitsnet in Noord-Holland substantieel te ontlasten.

Dit blijkt uit het onderzoek van de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam in samenwerking met netbeheerders Gasunie, TenneT en Alliander. Om de beschikbaarheid van energie en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk voor transport en bedrijven in het NZKG ook op de langere termijn te kunnen garanderen, is het zaak om tijdig maatregelen te nemen. 

Door verdere elektrificatie van industrie, mobiliteit en transport en een groei van de data centers in onze regio, groeit de vraag naar elektriciteit erg hard. Echter kunnen niet alle industriële processen die nu op aardgas lopen omschakelen naar elektriciteit. Hetzelfde geldt voor zwaar en lange afstandstransport per truck, schip en vliegtuig. Dit vraagt om verdere ontwikkeling van toepassing van onder andere synthetische brandstoffen en H2 voor deze marktsegmenten. Voor het Noordzeekanaalgebied zijn bijvoorbeeld investeringen in stoomleidingen, H2 en CO2 netwerken noodzakelijk.

De aanbevelingen van het onderzoek worden voor het NZKG verder opgepakt door het Bestuursplatform NZKG in het uitgewerkte Uitvoeringsplan Energietransitie Noordzeekanaal. Hierin vormen energietransitie en het terugdringen van CO2, voor transport en de industrie, de grote uitdagingen de komende jaren.

Bekijk voor meer informatie het persbericht en de samenvatting van het onderzoek.