Verkeersmaatregelen rondom ferryterminal IJmuiden bij harde Brexit

Nieuwsbericht
13-03-2019
IJmuiden Brexit

Gezamenlijk persbericht Rijkswaterstaat, gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden

Om doorstroming van verkeer rondom de ferryterminal in IJmuiden te waarborgen in het geval van een harde Brexit zijn voorbereidingen gestart voor een tijdelijke parkeerlocatie voor vrachtwagens. Daarnaast wordt een plan gemaakt om het verkeer goed te laten doorstromen. Het zijn maatregelen om oponthoud als

gevolg van extra douaneformaliteiten bij de ferryterminal tot een minimum te beperken en doorvoer van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk te waarborgen.

Rijkswaterstaat richt samen met gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden een parkeerlocatie in op het ‘Blokkenterrein’ (opslagterrein van Rijkswaterstaat) aan de Zandvoortstraat in IJmuiden. Hier kunnen vrachtwagens tijdelijk terecht wanneer hun douanepapieren niet op orde zijn voor zeevervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit kan zich voordoen in geval het VK uit de Europese Unie treedt, naar verwachting 29 maart 2019, waardoor extra douaneformaliteiten nodig zijn.

Tijdelijke opvang

De parkeerlocatie is alleen toegankelijk voor vrachtwagens die geen toegang krijgen tot de ferry in de haven van IJmuiden. Op deze tijdelijke locatie kunnen vrachtwagenchauffeurs in overleg met hun opdrachtgever of transportplanner de noodzakelijke formaliteiten alsnog in orde maken zonder (parkeer)overlast te veroorzaken. De tijdelijke parkeergelegenheid krijgt een capaciteit voor 35 vrachtwagens en is voorzien van een omheining, verlichting, sanitaire voorzieningen en beveiliging.

Doorstroming verkeer

Er is een verkeersplan opgesteld met maatregelen om de mogelijke overlast van vrachtwagens te beperken. Dit verkeersplan zorgt ervoor dat de doorstroming van het lokale en regionale verkeer op gang blijft door het vrachtverkeer dat de papieren niet op orde heeft naar een aangewezen parkeerlocatie te begeleiden en wachtrijvorming op de Halkade en Dokweg in IJmuiden te voorkomen.

Related news

 1. Nieuwsbericht
  30-07-2019

  Vrijdag 19 juli vertrok het eerste schip met gerecyclede hout chips voor verwerking tot nieuwe houtproducten vanuit de... lees meer »

 2. Persbericht
  14-06-2019

  Vandaag tekenden de Port of Cork en Port of Amsterdam International, in het bijzijn van Zijne Majesteit Koning Willem-... lees meer »

 3. Nieuwsbericht
  23-01-2019

  De samenwerkende brancheorganisaties in de Nederlandse havens hebben samen met Portbase de campagnewebsite www.... lees meer »

 4. Nieuwsbericht
  03-12-2018

  Afgelopen week heeft CJ Hendriks Group de eerste paal geslagen van een nieuwe opslaglocatie aan de Latexweg in de... lees meer »