Veilig de sluizen in varen

Nieuwsbericht
29-09-2019
veilig nieuwe zeesluis invaren

Schepen moeten straks veilig naar de nieuwe sluis kunnen varen. Aan de westzijde van de sluis zijn ze daarom druk doende om een goede toeleiding te realiseren. Jasper Coremans, projectcoördinator van OpenIJ, legt uit wat er daarvoor wordt gebouwd én weggehaald.

Ten zuidwesten van de zuidelijke kolkwand van de nieuwe sluis komt een zogenaamde tussendam, vertelt Coremans. ‘Deze dam verbindt de nieuwe sluis met de Middensluis en heeft zowel een wegfunctie als een waterkerende functie. Ten zuiden daarvan ligt het huidige toeleidingskanaal vanuit het Noordzeekanaal naar de Middensluis en ten noorden van de tussendam wordt in een later stadium het toeleidingskanaal voor de nieuwe zeesluis gebaggerd.’

Bescherming Middensluis

Aan de zeezijde van de tussendam wordt er een zogenaamde fuikwand gerealiseerd: een scheiding tussen het toeleidingskanaal van de nieuwe zeesluis en de Middensluis. Coremans: ‘De wand dient ter bescherming van de Middensluis als de schepen straks de nieuwe zeesluis invaren. Daarnaast maakt de fuikwand onderdeel uit van de waterkering en zorgt ervoor dat de waterkering van de nieuwe zeesluis aansluit op het buitenhoofd van de Middensluis.’ Coremans legt uit dat straks achter de waterkering de doorgaande route ligt. Dit om het wegverkeer over het sluizencomplex te kunnen geleiden.’

Scheiding tussen toeleidingskanalen

Iets verder door naar zee komt de voorhavendam te liggen, die de scheiding vormt tussen het toeleidingskanaal van de nieuwe sluis en het toeleidingskanaal van de Middensluis aan de buitenzijde. ‘De toeleidingskanalen verschillen in diepte, omdat de nieuwe sluis voor veel diepere schepen toegankelijk is’, aldus Coremans.

Afgraven landtong

Ook het meest westelijke puntje van het sluizencomplex, de westelijke landtong, wordt onder handen genomen. ‘Deze vormde de scheiding tussen het toeleidingskanaal van de Noordersluis en die van de Middensluis en dient nu tijdelijk als depot. Maar om het toeleidingskanaal naar de nieuwe sluis te kunnen realiseren gaan we de landtong afgraven. Deze is straks dus helemaal verdwenen.’

Betonnen constructies klaar

De betonnen constructies van de tussendam, fuikwand en voorhavendam zijn bijna klaar. Dan kan het afbouwen beginnen. ‘Dat zijn de laatste werkzaamheden die nodig zijn om de constructies als waterkering en weg te laten functioneren. Denk aan verharding, riool, kabels en leidingen, installaties, enzovoort. Als alles klaar is, verwijderen we de landtong inclusief het gedeelte ten noorden van de fuikwand en tussendam.’

Minimale hinder voor schepen

De hinder voor de scheepvaart is momenteel minimaal, vertelt Coremans. ‘De Noordersluis is  beschikbaar. Wel is het zo dat we langs het toeleidingskanaal van de Middensluis vanaf schepen op het water werkzaamheden uitvoeren, dicht bij het huidige toeleidingskanaal. Enige voorzichtigheid bij de Middensluis is dus wel geboden, maar we hebben natuurlijk al de nodige maatregelen genomen toen we drie jaar geleden de vaarweg richting de Middensluis naar het zuiden hebben omgelegd.’