Van een energiehaven naar een groene-energiehaven

Nieuwsbericht
03-01-2020
Blue tern - offshore

Interview gepubliceerd in Ways to Sea December editie

,,De keuze voor een klimaatneutraal Nederland in 2050 is even noodzakelijk en even kansrijk”, sprak de koning in zijn troonrede tijdens de start van het parlementaire jaar. Kansrijk, dat is de energietransitie ook in de ogen van Allard Klinkers, sinds een jaar commercial manager van Port of Amsterdam. ,,We staan aan de vooravond van de grote windenergie-boom in Nederland.”

Port of Amsterdam zet de komende jaren vol in op offshore wind. ,,We zijn van oudsher een energiehaven en we willen een energiehaven blijven. We zetten stevig in op zon, wind, biobrandstoffen en bijvoorbeeld ook waterstof”, stelt Klinkers. ,,Daarom doen we samen met Nouryon en Tata Steel onderzoek naar een honderd megawatt waterelektrolysesysteem voor de productie van waterstof. Groene waterstof heb je niet zonder groene energie en de enige grote vorm daarvan is momenteel de offshore wind. Wind is daarom heel belangrijk voor de energievoorziening in de toekomst.

35 hectare

Sinds 2017 heeft Port of Amsterdam 35 hectare gereserveerd voor offshore. Klinkers: ,,Dat is een heel groot stuk. Zeker als je bedenkt dat de ruimte in havens schaars is.

De 35 hectare grond ligt klaar om uitgegeven te worden. ,,Bij voorkeur aan een of meerdere spelers die produceren voor offshore wind”, aldus Klinkers. ,,Omdat de turbines steeds groter worden, worden de componenten in die turbines ook groter. We zien kansen bij partijen die nu nog op locaties zitten die niet watergebonden zijn maar die in de toekomst wel die behoefte hebben. Dit komt doordat die partijen met de markt mee moeten groeien en bedenken waar ze naartoe gaan. In de Amsterdamse haven zit je dichtbij de toekomstige windparken en heb je het voordeel dat er al veel in de regio gebeurt.”

AYOP

Samen met Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) bundelt Port of Amsterdam haar krachten met de havens van IJmuiden, Velsen en Zaanstad. Klinkers: ,,We krijgen in de regio een enorme toename aan kansen voor offshore-wind.. Als de nieuwe zeesluis van IJmuiden in 2022 af is, hebben we de grootste voordeur ter wereld. Hierdoor kan er getijloos en weersonafhankelijk worden gewerkt.

Vattenfall gaat in IJmuiden het onderhoud doen voor windpark Hollandse Kust Zuid. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van een nieuwe installatiehaven. We hebben als regio de hoop dat die 15 hectare snel beschikbaar komt. En dan is er nog de productie, die we in Amsterdam willen realiseren. Dat is het doel.”

Groen

Met wind alleen ben je er nog niet. ,,Een deel van de windmolens in het Duitse deel van de Noordzeestaat stil, omdat het elektriciteitsnet er nog niet op is ingesteld”, legt Klinkers uit. ,,Waterstof kan een manier zijn om elektriciteit op te slaan om het later opnieuw te gebruiken. De samenwerking met Nouryon en Tata Steel is een van de grootste waterstofprojectenter wereld waar een haven bij betrokken is. Daaraan zie je al dat we vroegtijdig mee willen gaan met die transitie. In de komende tien jaar gaan we zien waar het naartoe gaat en waar de echte kansen liggen.”

Volgens Klinkers ligt er voor Port of Amsterdam in elk geval een kans om bestaande bedrijven te begeleiden in hun overgang naar duurzame alternatieven. ,,Hoe kunnen wij, samen met onze klanten in de haven, de transitie zo goed mogelijk doormaken? In 2030 zijn wij een kolenvrije haven. Dat betekent niet dat we afstand doen van klanten die met kolen werken. We kijken samen met hen naar alternatieve ladingstromen die passen bij het type terminal én bij onze duurzaamheidsambitie. Port of Amsterdam gaat van een energiehaven naar een groene-energiehaven.”