Uitbreiding van e-Nose-netwerk leidt tot meer meldingen

Nieuwsbericht
11-05-2020
eNose Westelijk Havengebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het jaarverslag van het eNose-netwerk gepubliceerd. Dit netwerk van elektronische neuzen, dat sinds 2015 in de Amsterdamse haven is gevestigd, draagt bij aan het lokaliseren van geuroverlast. Geuroverlast is een belangrijke bron van hinder. Het doel van het netwerk is dan ook om de leefbaarheid in het havengebied en omstreken te verbeteren.  

In 2019 is het aantal eNose meldingen met 62% gestegen ten opzichte van 2018. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat in 2018 het eNose-netwerk is uitgebreid met 41 eNoses op het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit om het provinciaal milieuverbod met betrekking tot het varend ontgassen te kunnen monitoren. De data die de uitbreiding van het netwerk opleverde zijn in de cijfers van 2019 meegenomen.  

Van de 746 gesignaleerde verhoogde signalen, is 68% afkomstig van acht eNoses in het westelijk havengebied. De belangrijkste oorzaak van deze meldingen is zeer waarschijnlijk de economische groei in 2019 dat zich onder meer vertaalde in meer overslag.  

In 2019 zijn in het Westelijk havengebied 272 geurklachten geregistreerd. In 164 gevallen is de werkelijke veroorzaker gevonden. In de overige gevallen bleek het niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen wat de oorzaak van de geur was. Een belangrijk deel (112) van de klachten had betrekking op één bedrijf in het havengebied. In de tweede helft van 2020 onderzoeken we met extra eNoses rond deze locatie om de oorzaak van de overlast beter te duiden. Wat in ieder geval meespeelt, is een aanzienlijke toename van het aantal woningen nabij dit deel van het havengebied. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar meer klachten binnengekomen over de overslag van kolen. DIt komt doordat 2019 opnieuw een warm, droog voorjaar en zomer had. In dit soort omstandigheden blijven geuren van onder andere kolenoverslag langer hangen, waardoor er meer overlast wordt ervaren.  

Het eNose-netwerk is een initiatief van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam. In 2015 is dit project gestart en inmiddels bestaat het netwerk uit 84 eNoses. Meer informatie lees je in het jaarverslag eNose-netwerk Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-Rijnkanaal 2019. Dit verslag is samengesteld door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.