Tool om LNG-bunkering veilig en duurzaam te maken

Nieuwsbericht
28-09-2018
LNG bunkering

Vandaag is de nieuwe audittool gelanceerd die exploitanten van LNG-bunkerfaciliteiten kunnen gebruiken voor het aanvragen van een vergunning. Met de eerste versie, die nu is verschenen, kunnen havens inspelen op het toenemende aantal vergunningaanvragen. Naar verwachting zal het aantal LNG schepen in 2024 zijn verdubbeld ten opzichte van nu.

De tool waarborgt dat de verantwoordelijkheden van de exploitant van de bunkerfaciliteit (Bunker Facility Operator - BFO) met betrekking tot een veilige en duurzame bedrijfsvoering duidelijk zijn afgebakend en dat goed wordt gekeken hoe de LNG-bunkeroperaties zijn opgezet.

Deze tool is ontwikkeld in overleg met internationale spelers uit de scheepvaartsector (de International Association of Ports and Harbors - IAPH), Titan LNG, Bureau Veritas, grote olie- en gasmaatschappijen als Shell en reders als NYK en Carnival Corporation en moet wereldwijd de standaardtool worden.

Peter Alkema van Port of Amsterdam en voorzitter van de werkgroep zegt: ‘We hebben twee doelen met de IAPH audittool. Allereerst ondersteunt de tool de havenautoriteiten op uniforme wijze bij de besluitvorming rond het verlenen van vergunningen aan exploitanten van LNG-bunkerfaciliteiten in hun haven. Ten tweede biedt de tool samenwerkende havens, die zijn aangesloten bij IAPH, de gelegenheid om auditresultaten en informatie over de veiligheidsprestaties van een BFO te delen’.

Hierdoor hoeft een haven het gehele auditproces niet steeds opnieuw te doorlopen als een BFO eenmaal is geauditeerd. Alkema: ‘Voor een BFO is dat ook een voordeel. Bij het aanvragen van een vergunning in een samenwerkende haven hoeft de BFO niet per se opnieuw geauditeerd worden. Dat maakt het proces efficiënter en toegankelijker’.

De eerste ship-to-ship LNG-bunkerfaciliteiten worden nu opgezet in havens, zoals ook in Amsterdam waar eind dit jaar Titan LNG zich gaat vestigen met bunkerschip Flexfueler 001. Daarmee speelt ook Amsterdam in op de komst van LNG-schepen. Op basis van het wereldwijde orderboek zal het aantal LNG-aangedreven schepen in 2024 naar verwachting bijna verdubbelen. Onderzoek van DNV-GL toont aan dat aardgas (LNG) de komende jaren de transitiebrandstof is voor de scheepvaart op weg naar koolstofvrije brandstoffen.

De werkgroep is ervan overtuigd dat door het introduceren van een standaardmodel voor het verlenen van vergunningen voor LNG-bunkeroperaties, de lessen en de gehanteerde methoden ook kunnen worden toegepast op andere alternatieve brandstoffen, zoals waterstof en methanol, aldus Alkema. ‘Wij kijken dus ook naar toekomstige duurzame brandstoffen.’