Toekomst van de Noordersluis

Nieuwsbericht
05-03-2019
toekomst Noordersluis

Wat wordt de toekomst van de Noordersluis als de nieuwe zeesluis operationeel is? Rijkswaterstaat wil de Noordersluis en het gebied vanuit een ander perspectief bekijken met een diverse groep deelnemers om zo te komen tot kansrijke ideeën waar zij zelf niet op waren gekomen. Daarom heeft Rijkswaterstaat stichting De Bouwcampus gevraagd ideeën te verzamelen om in co-creatie te komen tot innovatieve, duurzame voorstellen voor de toekomst van de Noordersluis. Port of Amsterdam doet mee aan de sessies die De Bouwcampus organiseert, met als insteek een goede nautische functie voor de Noordersluis te behouden.

Eerste bijeenkomst: verkenning

Op dinsdag 29 januari vond in de Felison Terminal in IJmuiden de eerste bijeenkomst plaats. Er was grote belangstelling; zo’n 100 personen vanuit uiteenlopende achtergronden brachten hun ideeën in voor een nieuwe bestemming van de Noordersluis. U kunt hier het videoverslag van de startbijeenkomst bekijken.

Tweede bijeenkomst: ophalen en informeren

De tweede bijeenkomst vond plaats op 12 februari op De Bouwcampus in Delft. 11 personen betraden het podium om een idee te pitchen voor een nieuwe bestemming van de Noordersluis. Op basis van de open space werkmethode konden alle deelnemers stemmen op het idee dat hen het meeste aansprak. Na een tweede pitchronde waarbij diverse fusies plaatsvonden, bleven er zes ideeën over. Deze kunt u bekijken op de website van De Bouwcampus onder ‘verslag 2’.  

Aanpak

De Bouwcampus faciliteert een co-creatietraject om enthousiaste deskundigen, met uiteenlopende achtergronden, tot innovatieve, toekomstbestendige, duurzame ideeën en perspectieven te laten komen voor de toekomst van de Noordersluis. De zoektocht is breder dan alleen technische oplossingen en reikt verder dan de Noordersluis. Er wordt gekeken naar de functies van het hele sluizencomplex en kansen voor het hele Noordzeekanaalgebied. Uitgangspunt is dat de dichte sluis een dijk, als onderdeel van de hoogwaterkering, en oeververbinding vormt tussen Velsen en IJmuiden. Meer informatie kunt u vinden op de website van De Bouwcampus.