TIKI-rapport pleit voor nieuwe energie-infrastructuur

Nieuwsbericht
15-05-2020

Woensdag 13 mei is het Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie rapport, ook wel het TIKI-rapport, gepresenteerd aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Onder leiding van Caroline Gehrels, voormalig wethouder Economische Zaken gemeente Amsterdam, heeft het taskforce de wenselijkheid en noodzakelijkheid van aanvullende energie-infrastructuren in de Nederlandse industrieregio’s onderzocht. Om de doelen van het klimaatakkoord te halen, zowel voor 2050 als 2030, zijn investeringen in aanvullende infrastructuur immers noodzakelijk.  

In het TIKI-rapport wordt onder meer gepleit voor het creëren van een nieuwe energie-hoofdinfrastructuur, waarin uitdrukkelijk ruimte is voor waterstof en de opslag en het hergebruik van CO2. Om te zorgen dat op het juiste moment de juiste investeringen worden gedaan, introduceert het taskforce een afspraken- en afwegingskader: het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit kader maken industrie, netwerkbedrijven en overheden afspraken over de investeringen die gedaan moeten worden. Verder geeft het rapport adviezen over de verdeling van de kosten, het tempo waarin de plannen uitgevoerd moeten worden en de waarborging van de robuustheid van het netwerk. 

Specifiek voor het Noordzeekanaalgebied benadrukt het taskforce het belang van het Athos-project. Dit is een project voor de ontwikkeling van een openbaar CO2-netwerk in het Noordzeekanaalgebied voor het afvangen en transporteren van CO2, om te gebruiken of op te slaan onder de Noordzee. Ook wordt het belang van aanvullende infrastructuur in Amsterdam voor waterstof benadrukt, evenals het versterken van bestaande elektriciteitsnetwerken in de haven.  

In oktober 2019 werd de TIKI benoemd, met de opdracht om de knelpunten in de infrastructuur te benoemen die voor de industrie belemmerend werken om de afspraken uit het klimaatakkoord na te komen en met oplossingen te komen. Meer weten over de uitkomsten van het Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie? Op de website van de Rijksoverheid kun je het rapport downloaden.