Tevredenheid: hoe staat het ermee?

Nieuwsbericht
29-09-2019
bouw nieuwe zeesluis 2019

Hoe zit het met de tevredenheid van omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen en geïnteresseerden over de informatie en communicatie van het project nieuwe zeesluis IJmuiden? Rijkswaterstaat en OpenIJ onderzoeken het elk half jaar. De resultaten van de online enquête van afgelopen mei zijn inmiddels bekend.

Ook dit keer namen weer veel mensen deel aan het tevredenheidsonderzoek. Ten opzichte van de vorige meting (november 2018) is er zelfs een stijging in het aantal respondenten: van 239 naar 263. Jan Rienstra, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, en Astrid Bolle, omgevingsmanager bij OpenIJ, zijn er blij mee. ‘Het geeft de betrokkenheid van omwonenden en andere geïnteresseerden bij het project weer’, aldus Bolle. Rienstra vertelt daarnaast dat de gemiddelde leeftijd van de respondenten daalt. ‘Een teken dat onze doelgroep zich verbreedt. Dat vinden we uiteraard heel fijn.’

Korte lijnen

Rienstra en Bolle geven aan dat maar weinig bedrijven deelnemen aan de enquête. ‘Dat is eigenlijk elke keer het geval’, stelt Rienstra. ‘Het onderzoek dat we afgelopen mei hebben uitgevoerd, laat daarin geen verandering zien.’ Maar waarom doen er dan zo weinig bedrijven mee? Volgens Bolle komt dit waarschijnlijk doordat de contacten met het bedrijfsleven zo goed zijn. ‘We overleggen zeer regelmatig met elkaar en de lijnen zijn kort. Onze maritiem coördinator is 24/7 bereikbaar. Als er een probleem is, weten bedrijven ons dus te vinden, waardoor de noodzaak om deel te nemen aan een online enquête minder wordt gevoeld.’

Rapportcijfers

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek? Rienstra geeft aan dat de tevredenheid over Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie OpenIJ iets is gedaald ten opzichte van de vorige meting. ‘Het cijfer van Rijkswaterstaat is een 6,8. In het vorige tevredenheidsonderzoek was dit een 7,3. OpenIJ scoort een 6, waar het de vorige keer een 6,6 scoorde.’ Een verklaring voor het dalende cijfer is volgens Rienstra en Bolle de verlenging van de afsluiting van de sluizenroute, omwille van de veiligheid. ‘Mensen ervaren het ongemak van die maatregel’, stelt Rienstra. ‘En dat komt tot uiting in het tevredenheidsonderzoek.’

Informatievoorziening

Over de informatievoorziening door Rijkswaterstaat en OpenIJ zijn de respondenten positief. Wel geven ze – net als bij het vorige onderzoek – aan dat ze graag meer willen zien en meebeleven van de bouw. Bijvoorbeeld aan de hand van video’s, timelapses en bouwplaatsbezoeken. Bolle vertelt dat die wens serieus wordt genomen. ‘We zijn dit jaar bijvoorbeeld begonnen met de productie van dronevideo’s. Deze tonen we bij presentaties en op Facebook en YouTube. Dat doen we elk kwartaal. Geïnteresseerden kunnen zo van bovenaf zien hoe het werk vordert. Daarnaast maken we elk kwartaal een timelaps. Ook die geeft een mooi beeld van de vooruitgang in de werkzaamheden.’

Uitkijkplaats

Ook aan de wens om meer te weten over de techniek achter de bouw is gehoor gegeven. ‘We geven elke maand via de nieuwsbrief een foto-update van de bouw’, vertelt Rienstra. Bolle vervolgt: ‘Daarnaast organiseren we vier keer per jaar een rondvaart langs de werkzaamheden. Mensen krijgen zo echt een kijkje achter de schermen.’ Bouwplaatsbezoeken zijn omwille van de veiligheid en voortgang van het werk helaas niet toegestaan. ‘Daarom hebben we ten noorden van de Noordersluis een uitkijkplaats ingericht, van waaraf mensen de bouw met eigen ogen kunnen aanschouwen’, aldus Bolle. ‘Het uitkijkpunt staat binnen de hekken van het bouwterrein van OpenIJ en is te vinden door de borden “OpenIJ” te volgen. Ook het SHIP biedt een goed alternatief om allerlei informatie over de bouw van de grootste zeesluis ter wereld tot je te nemen.’