Spoorontbijt 2019 Port of Amsterdam: kijken naar kansen

Nieuwsbericht
18-12-2019
luchtfoto-amsterdamse-haven

Van ProRail tot Tata Steel en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: alle partijen die zich bezighouden met spoorweggoederenvervoer in het Amsterdamse havengebied kwamen op woensdagochtend 4 december samen. Reden: het tweede spoorontbijt van Port of Amsterdam.
 

Ochtend met een positieve insteek

Op de 13e verdieping van het Havengebouw komen tientallen mensen van verschillende organisaties binnen voor de ontbijtsessie. Handen worden geschud, broodjes gesmeerd. Rob Smit, Manager Achterland bij Port of Amsterdam, is initiatiefnemer van de ochtend. ‘Ik wil graag een bijeenkomst organiseren met een positieve insteek’, vertelt hij. ‘Een ochtend waar we vooral kijken naar kansen om meer per spoor te vervoeren en daar samen de schouders onder zetten. ‘Betrouwbaar spoorgoederenvervoer wordt steeds belangrijker in de Amsterdamse havenregio en daar moeten we ons allemaal voor inspannen.’

Seinen voor samenwerking op groen

Alleen de binnenvaart kan nooit alle bestemmingen bereiken. Bovendien is vervoer via het spoor koploper in duurzaamheid. Femke Brenninkmeijer, hoofd Energy, Cargo & Offshore van Port of Amsterdam opent het spoorontbijt. Daarna is het woord aan haar collega Rob Smit, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Brenninkmeijer: ‘Spoor, wegtransport en binnenvaart hebben hard elkaar nodig. Laten we deze ochtend en ook daarna steeds naar ons gezamenlijke doel kijken. Alle seinen voor samenwerking staan op groen.’ 

Samen goederenstromen verbeteren

Deelnemers sluiten de ochtend af met een discussie over shunting, oftewel de rangeerbewegingen in het havengebied. De discussie wordt ingeleid door Jan Egbertsen van PoA. Stelling: het shunten in Amsterdam kan een stuk beter georganiseerd worden waardoor het spoorgoederenvervoer voor verladers en operators goedkoper en dus aantrekkelijker kan worden. Uit de zaal komen onmiddellijk opmerkingen, ervaringen en bevestigingen op de stelling. Maar ook mogelijke oplossingen. ‘We werken nog niet altijd efficiënt met elkaar samen’, zegt een operator. ‘We kunnen het shuntproces in Amsterdam zeker nog verbeteren. Spoor-aannemers kunnen ook een rol spelen’. Op de vraag of mensen over het verbeteren van het samenwerken op shunting na het spoorontbijt verder willen meedenken, gaan meerdere handen enthousiast de lucht in.’