Samen werken aan ‘cyber resilient ports’

Nieuwsbericht
12-06-2018
Port Cyber Summit

Donderdag 7 juni 2018, spraken Marleen van de Kerkhof en Arjan Kampman op het Port cyber Summit over het belang van cyber resilient ports. De grote verscheidenheid aan informatiesystemen die de vele verschillende publieke en private partijen binnen het Noordzeekanaalgebied gebruiken, kunnen interessante targets zijn voor cybercriminaliteit. Binnen Port of Amsterdam heeft Cyber Security expliciet aandacht gekregen en is een programma cybersecurity ingericht op drie domeinen: de IT-infrastructuur van het havenbedrijf, het bewustzijn en de weerbaarheid van de havengemeenschap en de port securitywetgeving (de toepassing van de Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten – ISPS). Programmaleider Belle Webster is verantwoordelijk voor de uitvoering en implementatie, contact: belle.webster@portofamsterdam.com.

 

De digitale haven is een van de vier strategische innovatiethema’s binnen Port of Amsterdam. “We transformeren steeds meer naar een agile-organisatie waarin de klant centraal staat”, aldus CIO Arjan Kampman. Met als motto ‘Empower the port community’ zoekt het havenbedrijf de klant actief op in de zoektocht naar digitale samenwerkingen en verbeteringen. Dit resulteert in concrete innovaties.

 

Het havengebied vormt een belangrijk centrum voor handel, logistiek en productie. Vanuit de gedachte van een port of partnerships wenst Port of Amsterdam door groei en versterking van het netwerk van publieke en private partijen de positie van het Noorzeekanaalgebied te versterken. Deze integrale ambitie en geografische verspreide ligging, brengen ook kwetsbaarheden met zich mee, zoals de datagevoeligheid van betrokken partijen.