Riviercruise strategie 2020 - 2024

Nieuwsbericht
11-12-2019
Riviercruise

Amsterdam wordt steeds populairder voor riviercruise passagiers, waardoor de vraag naar ligplaatsen  elk jaar weer stijgt. Het aantal plaatsen neemt echter af. Hoe kunnen we enerzijds de riviercruise faciliteren en anderzijds de overlast die Amsterdammers ervaren beperken? Dat was de centrale vraag voor het bepalen van onze strategie voor 2020-2024. Het antwoord? We kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dit past bij het nieuwe toeristenbeleid van de gemeente, de uitdijende stad en bij onze ambitie om een schone en duurzame haven te  zijn.

Hierover zijn we in gesprek gegaan met de riviercruiserederijen. Met wederzijds begrip voor elkaars belangen en  knelpunten. Dit zijn de belangrijkste speerpunten voor 2020-2024:

  • Verminderen van overlast door riviercruiseschepen. Zowel in geluid als in emissie. Dat bereiken we door de ligplaatsen meer te spreiden, de Green Award verplicht te stellen (per 2022) en aan te sturen op gebruik van duurzame brandstof.
  • Een oplossing vinden voor de drukte in april. De maand waarin er traditiegetrouw meer aanvragen zijn dan ligplaatsen. Ook wel bekend als het ‘Keukenhof effect’. Vanaf 2021 worden plekken toegewezen op basis van loyaliteit, waarbij klanten die het hele jaar door komen, voorrang krijgen bij de toewijzing van een plek. Er wordt ook nagedacht over een maximale verblijfsduur van bijvoorbeeld 48 uur voor die maand, dit maximum zal in overleg met rederijen worden vastgesteld.
  • Verbeteren van de walstroomvoorzieningen. Vraag en aanbod worden beter gematcht en er wordt slimmer ingekocht. Dat doen we met behulp van data analyse, op basis van een verbruiksprofiel dat voor alle riviercruiseschepen is gegenereerd. 
  • Duurzaamheid:  vanaf 2022 krijgen alleen riviercruiseschepen met een Green Award een ligplaats in het centrum.
  • Aanpak no-shows. We woekeren met ruimte en  willen dus voorkomen dat er plekken worden gereserveerd die niet worden gebruikt. Om no-shows te voorkomen kan een plek, die bevestigd is voor het volgende kalenderjaar tot 1 februari van het volgende kalenderjaar kosteloos worden geannuleerd. Ligplaatsen die geboekt worden voor het lopende kalenderjaar kunnen binnen een week na bevestiging kosteloos worden geannuleerd. Je betaalt dus altijd voor een ligplaats, tenzij er sprake is van overmacht, zoals hoog water, motorpecht, etc. gewijzigd.
  • De prijzen stijgen de komende 3 jaar jaarlijks met 5%. In de maand april komt daar vanaf 2021 een toeslag van 35% bovenop.
  • We willen touringcars en zwaar verkeer weren uit het centrum. Het experiment op de Ruijterkade West om voor riviercruise gasten rondvaartboten in te zetten in plaats van touringcars was een succes. Er zijn 425 touringcars uitgespaard. Deze vorm van toeristenvervoer willen we verder stimuleren. Ook bevoorrading over het water heeft onze voorkeur en we willen initiatieven daartoe dan ook graag ondersteunen en mee ontwikkelen