RiverGuide nu ook voor pleziervaart

Nieuwsbericht
25-04-2018
riverguide deelnemers

Met de nieuwe app RiverGuide Recreant krijgt de recreatieve sector nu ook een eigen applicatie met alle relevante informatie voor de vaarweggebruiker. Tijdens de vaarreis informeert RiverGuide Recreant de vaarweggebruiker over alle noodzakelijke detailinformatie van bruggen, sluizen, doorvaarthoogten, bedieningstijden, jachthavens en ligplaatsen, marifoonkanaal of telefoonnummer(s).

De applicatie borduurt voort op de verzamelde kennis van RiverGuide, de app voor beroepsmatige vaarweggebruikers met actuele informatie over o.a. routes, bezetting ligplaatsen, drinkwaterpunten en auto-afzetplaatsen. Doel van beide applicaties is het bevorderen van de veiligheid, verkeersregulering, vlotheid en duurzaamheid op de landelijke vaarwegen.

Experimenten en uitbreiding

Twee jaar na de introductie gaat het goed met de RiverGuide. Niet alleen vanwege de nieuwe applicatie voor recreanten maar ook omdat inmiddels de provincie Overijssel deelneemt aan  het samenwerkingsverband RiverGuide.  Dat past in het streven om uiteindelijk over alle vaarwegen en havens in heel Nederland te kunnen informeren. De RiverGuide  wordt ook nog steeds aangevuld met nieuwe functionaliteiten.

In de Rotterdamse haven is samen met de binnenvaart en de verkeersbegeleiders in de afgelopen maanden een aantal experimenten met behulp van RiverGuide uitgevoerd. Door meer informatie digitaal in RiverGuide aan te bieden wordt nagegaan of de hoeveelheid marifoonverkeer kan worden teruggedrongen.

Eenzelfde initiatief gebeurt in Moerdijk. Daar wordt RiverGuide onder leiding van Port of Amsterdam Moerdijk uitgebreid zodat vaarweggebruikers zich eenvoudiger digitaal kunnen melden en informatie over de havens eenvoudiger vindbaar is. Minder administratieve handelingen zijn nodig doordat vaste gegevens direct beschikbaar zijn en zoveel als mogelijk automatisch worden ingevuld bij de diverse meldingen.

In de provincie Noord-Holland kan je RiverGuide gebruiken om je automatisch aan te melden voor brugopeningen.

Samenwerking

De deelnemende partijen in RiverGuide zijn North Seaports, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen Seaports en Teqplay, het bedrijf dat de app heeft ontwikkeld. RiverGuide bundelt de beschikbare data van de verschillende vaarwegbeheerders en andere betrokkenen. Uit de combinatie ervan stelt het relevante nautische informatie samen voor de vaarweggebruikers. Aanmelden voor de RiverGuide app kan op www.riverguide.eu. Mobiele telefoongebruikers kunnen de app gratis downloaden.  

 

Related news

 1. Persbericht
  22-02-2019

  Reders, scheepsbouwers, toeleveranciers en de havens van Rotterdam en Amsterdam onderzoeken samen de mogelijkheden voor... lees meer »

 2. Persbericht
  18-02-2019

  TMA Logistics, CTU en VCL slaan de handen ineen met de oprichting van de North West Central Corridor. Deze bundeling van... lees meer »

 3. Persbericht
  31-01-2019

  In 2018 heeft de Amsterdamse haven bezoek gehad van 41.424 binnenvaartschepen en 7.525 zeeschepen, waaronder 180... lees meer »

 4. Nieuwsbericht
  23-01-2019

  Op 23 januari heeft de gemeenteraad van Amsterdam een aantal aanpassingen op de Havenverordening goedgekeurd. Deze... lees meer »