Rijkswaterstaat plaatst twee bellenschermen in de Noordersluis tegen verzilting

Nieuwsbericht
31-08-2018
Bellenscherm

De droogte houdt aan ondanks de regenbuien van de afgelopen periode. Hierdoor is onder meer de waterstand van de Rijn historisch laag en moet Rijkswaterstaat extra maatregelen nemen om verdere verzilting in Nederland tegen te gaan. Voor het Noordzeekanaal is één van de maatregelen het plaatsen van twee bellenschermen in de Noordersluis.

Komend weekend plaatst Rijkswaterstaat deze twee bellenschermen in de Noordersluis (buiten- en binnenhoofd). De bellenschermen vormen een verticaal gordijn van belletjes dat het instromen van zout water vertraagt. Hierdoor komt per schutting minder zout water naar binnen.

Noordersluis aantal uur gestremd door plaatsing bellenschermen

Om plaatsing van de bellenschermen mogelijk te maken is de Noordersluis zaterdag 1 september tussen 7 uur en 11 en tussen 13 en 17 uur gestremd. De schermen zullen vanaf maandag 3 september om 14 uur in werking worden gesteld. De eerste dagen zal er extra sleepcapaciteit stand-by zijn.  Donderdag 6 september vindt er een evaluatie plaats. Dan zal worden gekeken wat het effect is op de scheepvaart en of extra sleepcapaciteit nodig blijft. 

Deuren Noordersluis sneller dicht

Ook past het Centraal Nautisch Beheer het schutregime aan van de Noordersluis. Dit heeft te maken met het geplande onderhoud van de middensluis waardoor deze gestremd zal zijn van 30 augustus 7 uur tot 29 september 16 uur en het minimaliseren van zoet naar zoutwater uitwisseling in de sluiskolk.  Door de stremming van de middensluis kunnen grotere schepen alleen in de Noordersluis worden geschut. De aanpassing van het regime heeft als gevolg dat de deuren van de Noordersluis sneller dicht gaan in plaats van wachten totdat de sluis vol is. Voor de scheepvaart betekent dit dat zij net als nu rekening moet houden met een wachttijd van maximaal 1,5 uur.

Rijkswaterstaat heeft vanmorgen een persbericht hierover gepubliceerd. Hoe het bellenscherm precies werkt, laat de animatie zien die in opdracht van Port of Amsterdam en Rijkswaterstaat is gemaakt.