Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: meer mensen en goederen over het spoor

Nieuwsbericht
18-12-2019
spoor-goederenvervoer-amsterdam-haven

Het spoorgebruik neemt in de regio Amsterdam flink toe. Ankie Hectors, projectmanager bij ProRail, vertelde tijdens het Port of Amsterdam Spoorontbijt 2019 alles over de ontwikkelingen van hoogfrequent spoorvervoer. ‘De komende jaren willen we niet alleen de sporen uitbreiden, maar ook bestaande knelpunten oplossen.’

Genoeg goederenpaden houden

Meer ruimte op het spoor voor reizigersverkeer én goederenvervoer. Dat is een van de doelen van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), gestart in 2010. ‘Niet eenvoudig’, zegt Hectors. ‘Vooral omdat het spoornetwerk van de Amsterdamse havenregio is verbonden met het gemengde en drukke net waar ook reizigerstreinen rijden.’ Toch ziet zij mogelijkheden om het bestaande aantal goederenpaden te handhaven en daarbij de rijtijden voor passagiers- en goederentreinen te verbeteren. ‘Daarvoor hebben we extra infrastructuur nodig, maar gaan we ook bestaand materiaal en bestaande processen verbeteren. Denk aan minder kruisingen en een directere doorstroming door Amsterdam CS.’

Verbouwingen op de planning

Het spoornetwerk van het Amsterdamse havengebied heeft twee hoofdemplacementen: Westhaven en Aziëhaven. Tussen nu en 2028 heeft ProRail op beide locaties flinke verbouwingen op de planning staan om de capaciteit voor het spoorweggoederenvervoer te verbeteren. Hectors: ‘We bouwen in veel fases, want het gewone treinverkeer moet doorgaan. Tussen 2019 en 2023 hebben we al veel af, maar daarna volgen nog een aantal grote verbouwprojecten.’ 

Verbetering capaciteit spoorgoederenvervoer in de Aziëhaven en Westhaven

In het Aziëhavengebied wil ProRail de afwikkelcapaciteit van goederentreinen verbeteren. ‘Daarvoor zijn we nu twee maatregelen aan het uitwerken’, vertelt Hectors. ‘Een uitbreiding van het Aziëhavenemplacement en het automatiseren van overwegen en wissels in het havengebied.’ Verder gaat ProRail het goederenemplacement in de Westhaven opnieuw inrichten. ‘Ook heffen we daar bijvoorbeeld de overweg bij de Kabelweg op, zodat spoor- en wegvervoer elkaar niet meer in de weg zitten. Door de realisatie van een ongelijkvloerse kruising van het weg- en spoorverkeer wordt het veiliger en kunnen treinen en (vracht)auto’s veel efficiënter afgewikkeld worden.’ 

Ook de Oostkant van Amsterdam CS gaat op de schop. ProRail gaat ook daar zorgen voor ontvlechting van het treinverkeer. Hectors: ‘Bijvoorbeeld door vrij te kruisen. We zijn ook aan het kijken of we goederentreinen daar dichter op elkaar kunnen laten rijden. Er zitten nu vaak grote gaten tussen en dat gaat ten koste van de ruimte en capaciteit op het spoor.’ 

Werkzaamheden en het tijdig communiceren over hinder

Alle aanpassingen moeten gebeuren zonder dat het spoorvervoer daar onaanvaardbare hinder van ondervindt. Basisprincipe hierbij is dat als een corridor gestremd is er altijd een tweede rijmogelijkheid beschikbaar moet zijn. Als er hinder is die langer dan 12 uur duurt dan wordt dat een jaar van tevoren bekend gemaakt door ProRail zodat belanghebbenden daar in hun werk rekening mee kunnen houden. 

De PHS werkzaamheden zijn gestart en duren tot en met 2028. Voor de komende jaren moeten spoorbelanghebbenden rekening houden met onderstaande buitendienststellingen. Dat is niet leuk maar gelukkig lang van te voren bekend en uiteindelijk wordt de capaciteit verbeterd!

Ankie sluit af met de belofte om te zorgen dat alle belanghebbenden tijdig en volledig geïnformeerd zijn en blijven. ProRail zal deze communicatie in samenwerking met Port of Amsterdam oppakken.