Op korte termijn geen reparatie aan de railbaan Noordersluis noodzakelijk

Nieuwsbericht
12-06-2019

Van 8 april tot 10 mei was de Noordersluis op werkdagen van 06.00 tot 18.00 uur gestremd. Dit vanwege inspecties die moesten worden uitgevoerd aan de railbaan. De eerste resultaten zijn geanalyseerd door Rijkswaterstaat. De uitkomst daarvan is dat op korte termijn, op afrondende werkzaamheden op 23 juli aanstaande na, geen nieuwe stremming nodig is. Of en wat de gevolgen op de langere termijn zijn, wordt nader onderzocht.

Aanleiding onderzoek railbaan

In december 2018 is bij een inspectie door Rijkswaterstaat geconstateerd dat het al eerder bekende probleem aan het railelement van de Noordersluis grondig geïnspecteerd moest worden. In vijf weken tijd is onderzoek gedaan naar de funderingsplaat van de railbaan. De stremming die daarvoor nodig was werd gebruikt om met drie duikteams inspecties uit te voeren. Dit deden zij onder andere door meetapparatuur aan de rails aan te brengen. De data die dat opleverde wordt op dit moment onderzocht en geanalyseerd.

Analyse resultaten

Op basis van de eerste constateringen is beoordeeld dat er op korte termijn geen directe herstelmaateregelen nodig zijn voor de Noordersluis. Of en wat mogelijk de gevolgen voor de langere termijn zijn, onderzoekt TNO. Op basis van de levensduur van de Noordersluis en de verstrekte meetgegevens, zal TNO advies uitbrengen. Eind 2019 hebben zal hier meer zicht op zijn. Indien herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden die tot stremmingen leiden, zal dat niet eerder dan begin 2020 zijn. Vanzelfsprekend wordt daar tegen die tijd over gecommuniceerd.

Related news

 1. Nieuwsbericht
  16-07-2019

  Waterstof gaat een steeds grotere rol spelen in de verschoning van de scheepvaart. Hoe draagt waterstof hieraan bij en welke... lees meer »

 2. Nieuwsbericht
  25-06-2019

  De Metropool Regio Amsterdam is traditioneel een draaischijf in de wereldeconomie. Die positie behouden vraagt doorlopend om... lees meer »

 3. Nieuwsbericht
  13-06-2019

  De in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) samenwerkende zeehavens hebben op 11 juni 2019 met minister Cora van... lees meer »

 4. Nieuwsbericht
  05-03-2019

  Vanaf 8 april zal de Noordersluis van maandag t/m vrijdag tussen 6.00 uur en 18.00 uur gedurende vijf weken zijn gestremd. lees meer »