U bent hier

Ontwerp Geluidverdeelplan Westpoort openbaar

20-07-2017

In 2015 zijn de geluidzones van Westpoort en HoogTij aangepast en deels uitgebreid door middel van het Provinciaal Inpassingsplan bij besluit van Provinciale Staten. Aansluitend hebben de partners Havenbedrijf Amsterdam, Gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad, Provincie NH en Omgevingsdienst NZKG geluidverdeelplannen ontwikkeld voor Westpoort en HoogTij. Met de geluidverdeelplannen wordt ingezet op een transparante en duidelijke regeling voor de verdeling van de beschikbare geluidruimte binnen de nieuwe geluidzones. Hierdoor ontstaat meer rechtszekerheid voor de bedrijven op de genoemde industrieterreinen. Daarnaast wordt voorkomen dat geluidruimte voor lege kavels verloren gaat en dat er opnieuw een overschrijding van de geluidzone op kan treden.

Dinsdag 18 juli is het college van B&W van Amsterdam akkoord gegaan met het publiceren van het ontwerp Geluidverdeelplan Westpoort. Inspraakperiode loopt van 27 juli tot en met 7 september 2017. De stukken zijn vanaf 27 juli te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp Geluidverdeelplan HoogTij was al eerder klaar en heeft ter visie gelegen tot en met 6 juli 2017.