U bent hier

Nieuwe zeesluis: wat gebeurt er in juni?

06-06-2017

In juni wordt verder gewerkt aan de deurkassen en aan het graven van de diepwanden. Verder wordt het geleidewerk tussen de nieuwe sluis en de Middensluis geplaatst en worden de damwanden voor de nieuwe tijdelijke waterkering aangelegd.

Deurkassen

In het binnenhoofd (nummer 1 op de foto) wordt een begin gemaakt met het plaatsen van de wapening van de vloer van het caisson.  Deze fundering van de deurkas van de nieuwe sluis is een 4 meter dikke vloer met daarin veel staal. Voordat het beton wordt gestort,  moet deze wapening worden geplaatst. In het buitenhoofd (nummer 2 op de foto) gaat men verder met het maken van de snijranden om daar volgende maand ook met de vloer te kunnen starten.

De betonnen constructies van de caissons verrijzen op het zand in de bouwkuipen. Deze constructies worden vervolgens in twee stappen afgezonken. Tussen de afzinkstappen worden ze verder opgebouwd. Onder de caissons zitten snijranden. Na het maken van de vloer kan het zand tussen de snijranden weggespoten en weggezogen worden. Op die manier kan de vloer zakken totdat de bovenkant ervan op 18 meter beneden NAP ligt.

Wanden

Op het bouwterrein wordt verder gewerkt aan het maken van de diepwanden (inmiddels is ongeveer 500 van de 1700 meter gemaakt). Na het maken van de diepwanden wordt het bovenste gedeelte weggegraven en deels gesloopt. Dit is noodzakelijk om de verankering van de toekomstige kolkwanden aan te brengen en er vervolgens een gladde wand van te maken.

Plaatsen van geleidewerk

Tussen de bouwkuip van de deurkas van het buitenhoofd en de Middensluis (nummer 3 op de foto) is een deel van het nieuwe geleidewerk van de Middensluis geplaatst waarachter in juni buispalen en damwanden worden geplaatst. Als deze constructie in het water is geplaatst, wordt vervolgens het water daarachter opgevuld en wordt later dit jaar op de huidige waterlijn ook diepwand gemaakt.

Damwanden voor nieuwe waterkering

Aan de zeezijde van de zuidzijde van de Noordersluis (nummer 4 op de foto) gaan de voorbereidingen door om ook daar damwanden in het water te plaatsen voor de nieuwe waterkering. Dit moet worden gedaan vóórdat de constructie van de kolkwanden van de nieuwe sluis door de oude waterkering wordt gegraven.