Nieuwe subsidie geluidsisolerende ventilatie voor woningen rondom HoogTij en Westpoort

Nieuwsbericht
07-09-2017
Nieuwe subsidie geluidsisolerende ventilatie voor woningen rondom HoogTij en Westpoort

Havenbedrijf Amsterdam stelt per 1 september 2017 een nieuwe subsidie beschikbaar voor het aanbrengen van geluidsisolerende ventilatie. Dit doen we in nauwe samenwerking met de gemeente Zaanstad.

Waarom deze subsidie?

De bedrijventerreinen HoogTij en Westpoort zijn volop in ontwikkeling. Om toekomstige uitbreiding mogelijk te maken zijn in 2015 de geluidszones aangepast, zodat meer geluid vanuit de industrie op de omgeving is toegestaan. Om hinder voor omliggende woningen zo veel mogelijk te beperken is Havenbedrijf Amsterdam, in samenspraak met de gemeente Zaanstad, in de zomer van 2017 gestart met het aanbrengen van geluidsisolatie bij woningen.

Naast bovengenoemde isolatie stelt Havenbedrijf Amsterdam nu, in samenwerking met de gemeente Zaanstad, een subsidie beschikbaar voor het aanbrengen van geluidsisolerende ventilatie. Zo is het ook mogelijk om woningen te ventileren zonder ramen of deuren open te zetten, wat weer gepaard kan gaan met eventuele geluidshinder.

Met deze projecten wil Havenbedrijf Amsterdam de leefbaarheid rond de Amsterdamse haven en het Noordzeekanaal verbeteren.

Info en aanvraag

Meer informatie is te vinden in de folder en op Zaanstad.nl. Op de website van de gemeenste Zaanstad kan de subsidie ook online aangevraagd worden.