Nieuwe commissarissen bij Port of Amsterdam

Nieuwsbericht
03-09-2019
Nieuwe commissarissen PoA

Anne Marie Magis (53) en Mieke Pigeaud-Wijdeveld (55) zijn per 1 september 2019 toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Amsterdam NV. De RvC van het havenbedrijf is hiermee uitgebreid van vijf naar zeven leden.

De benoeming betekent een versterking van de RvC op de terreinen finance en digitalisering en waarborging van de continuïteit van het toezicht voor de toekomst.

Anne Marie Magis (foto rechts) is managing director Digital Banking bij ABN-AMRO. Zij is internationaal breed onderlegd en met haar kennis over digitalisering kan zij veel betekenen voor de haven en zijn logistieke functie.

Mieke Pigeaud-Wijdeveld (foto links) heeft in diverse branches (o.m. Akzo, Ahold, NS) (eindverantwoordelijke) financiële functies vervuld. Zij is momenteel meervoudig toezichthouder en adviseert daarnaast commissarissen, toezichthouders en ondernemers op financieel en strategisch gebied.

Per 1 september 2019 bestaat de RvC van uit Koos van der Steenhoven (voorzitter), Ingrid Doerga, Jeroen de Haas, Willemijn Maas, Anne Marie Magis, Mieke Pigeaud en Philip Stibbe.