Met Poseidon besparen op havengeld voor duwbakken

Nieuwsbericht
11-11-2019
Poseidon aanwezigheid van duwbakken

Duwbakken nemen een belangrijk plaats in binnen Port of Amsterdam. Letterlijk, want ze nemen circa 100.000 m2 wateroppervlak in beslag. Er is op dit moment plek voor ruim 100 duwbakken. En dat betekent dat er soms geschipperd moet worden met ruimte. Port of Amsterdam heeft daarom het platform “Poseidon” ontwikkeld. Poseidon maakt het mogelijk om de aanwezigheid van duwbakken in havengebieden digitaal in kaart te brengen. Ook wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de opgave voor het Binnenhavengeld te automatiseren en om beschikbare ligplaatsen voor duwbakken inzichtelijk te maken.

Rob Smit, Manager Achterland bij Port of Amsterdam: “Poseidon heeft voordelen voor zowel duwbak-exploitanten als voor ons. Duwbakken met trackers kunnen voortaan naar verblijftijd worden afgerekend. En het hoeft niet meer manueel te worden opgegeven. En voor de haven betekent het dat we goed zicht hebben op de bezettingsgraad en dat we onze klanten kunnen aangeven wat de beschikbare duwbak-plekken zijn. “

Er is heel bewust gekozen voor een open karakter van het platform. Rob Smit: “We willen de duwbak-exploitanten de vrijheid geven om zelf trackers te kiezen die voldoen aan hun en onze eisen. Bovendien is Poseidon zo gebouwd dat het ook voor andere havens geschikt is.” Smit: “Dit platform en de toepassing van automatisch opgave doen op basis van check-in check-out is een primeur.”

Per januari wordt Poseidon voor een beperkte groep duwbak-exploitanten in gebruik genomen. Als Poseidon aan alle eisen voldoet komt het in de loop van 2020 beschikbaar voor alle duwbak-exploitanten die hun duwbakken hebben uitgerust met een tracker.

Ben je ook geïnteresseerd in Poseidon? Neem dan contact op met rob.smit@portofamsterdam.com