Jaarverslag 2018 van Port of Amsterdam ontvangt eervolle vermelding

Nieuwsbericht
20-11-2019
kristalprijs 2019 winnaars

Port of Amsterdam heeft vandaag een eervolle vermelding als ‘Best Scorende Nieuwkomer’ gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Beroepsvereniging Accountants (NBA) voor haar jaarverslag over 2018.​

De jury kende het havenbedrijf de vermelding voor transparante verslaglegging toe met de motivering: “De organisatie schetst een duidelijk beeld over de externe omgeving waarin de organisatie opereert en geeft uitleg over de belangrijkste maatschappelijke aspecten die in deze omgeving spelen. Tevens wordt er inzicht gegeven in acties die ingericht zijn om de CO2-uitstoot van zowel de eigen bedrijfsvoering als die van ketenpartners in de sector te verminderen”.  

De Transparantiebenchmark wordt tweejaarlijks door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Beroepsvereniging Accountants (NBA) uitgevoerd. Dit is een onderzoek naar de transparantie van verslaglegging onder de 500 grootste bedrijven van Nederland. De Kristalprijs is een prestigieuze prijs in de wereld van jaarverslagen.  

Elk jaar worden de beste scorende bedrijven in het zonnetje gezet en ontvangt de partij met het meest transparante jaarverslag De Kristalprijs. De Kristalprijs 2019 is woensdag 20 november overhandigd aan de organisatie die het hoogst is geëindigd op de Transparantiebenchmark. De kanshebbers voor de Kristalprijs waren dit jaar NS, Schiphol, Alliander en ABN AMRO. De ‘Oscar’ werd gewonnen door Schiphol.  

De overheid vindt het belangrijk dat Nederlandse bedrijven transparant zijn over hun activiteiten en het beleid op maatschappelijk gebied. Door mee te doen leren deelnemers over de criteria voor maatschappelijke verslaggeving en hoe deze toe te passen. Ook maakt het voor bedrijven inzichtelijk waar verbetering mogelijk is en hoe zij het doen ten opzichte van andere organisaties. 

Port of Amsterdam heeft afgelopen jaar, bij de start van jaarverslagproces 2018, besloten vrijwillig met deze benchmark mee te doen. Hoewel niet verplicht, vindt Port of Amsterdam het belangrijk om haar maatschappelijke verslaglegging te verbeteren, transparant te zijn over haar handelen en beleid.  

 CFO Michiel de Brauw ziet de eervolle vermelding als een aanmoediging om door te gaan met het verbeteren van haar verslaglegging van de activiteiten van de haven. ‘Onze stakeholders en onze aandeelhouder hebben recht op de maximale transparantie over wat wij doen en waarom wij dat doen.’