Het is voor de vlotte, veilige en toekomstbestendige scheepvaart wenselijk dat er tunnels in plaats van bruggen komen

Nieuwsbericht
09-03-2017

Havenbedrijf Amsterdam heeft op verzoek van het gemeentebestuur van Amsterdam een advies uitgebracht over ‘Sprong over Het IJ’.  Het havenbedrijf onderschrijft volledig de door de directeur CNB in haar advies voorgestane situatie van een veilig, vlot en duurzaam scheepvaartverkeer op Het IJ. Dit is voor het havenbedrijf cruciaal om succesvol te kunnen opereren. Vooral de toekomstbestendigheid van de te nemen maatregelen in het kader van ‘Sprong over Het IJ’ is daarbij voor Port of Amsterdam van het allergrootste belang. Dit komt enerzijds door de unieke en prominente plek van Het IJ in het hoofdtransportnetwerk van Europese vaarwegen die de concurrentiekracht van de havenregio versterkt, anderzijds door de moeilijk te voorspellen grote veranderingen die gedurende de komende decennia in het vervoer van grondstoffen ten gevolg van de energietransitie plaatsvinden.

Samengevat adviseert Havenbedrijf Amsterdam:

 1. Pas de tijdslijn in de adaptieve strategie aan door een snellere optimalisatie van het verennetwerk en de versnelde aanleg van het metrostation Sixhaven;
 2. Bouw geen bruggen maar tunnels en besluit hier pas toe nadat de effecten van eerdere optimalisaties bekend zijn;
 3. Mocht de keuze toch een brug zijn, weet dan dat een brug de concurrentiepositie van onze havenregio verzwakt, zeker als deze niet geschikt wordt gemaakt voor het vervoer van vier lagen ‘high cube’ containers op een binnenvaartschip;
 4. Indien er tot de bouw van een brug wordt besloten, moet er bij de planning voor de bouw daarvan rekening worden gehouden met de operationele beschikbaarheid van een nieuwe PTA op het moment dat er door de bouwwerkzaamheden geen zeecruiseschepen meer kunnen ‘zwaaien’ voorbij de locatie voor deze brug;
 5. Besluit tot een bestuursopdracht om de stad samen met PTA en Port of Amsterdam een nieuwe locatie te laten vinden voor de te verplaatsen passagiersterminal;
 6. Overweeg de Javabrug meer oostelijk aan te leggen;
 7. Zorg voor financiële compensatie voor de te verplaatsen ligplaatsen van de riviercruise­schepen die door de nieuwe aanlanding van het IJpleinveer ter hoogte van ‘De Ruijterkade Oost’ elders een plek dienen te vinden;
 8. Beperk de overlast door de bouw van een nieuwe oeververbinding in, naast en boven Het IJ;
 9. Betrek ons tijdig en consistent bij het ontwerp van nieuwe oeververbindingen;
 10. Hou rekening met een klap voor kleinere zeecruiseschepen in een eventuele Stenen Hoofdbrug.
 11. Betrek ons de komende tijd nauw en tijdig bij de voorbereidingen voor de besluitvorming inzake ‘Sprong over Het IJ’.

Lees hier de brief die dinsdag 7 maart naar het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam is verstuurd.

Related news

 1. Nieuwsbericht
  30-07-2019

  Vrijdag 19 juli vertrok het eerste schip met gerecyclede hout chips voor verwerking tot nieuwe houtproducten vanuit de... lees meer »

 2. Persbericht
  14-06-2019

  Vandaag tekenden de Port of Cork en Port of Amsterdam International, in het bijzijn van Zijne Majesteit Koning Willem-... lees meer »

 3. Nieuwsbericht
  13-03-2019

  Om doorstroming van verkeer rondom de ferryterminal in IJmuiden te waarborgen in het geval van een harde Brexit zijn... lees meer »

 4. Nieuwsbericht
  23-01-2019

  De samenwerkende brancheorganisaties in de Nederlandse havens hebben samen met Portbase de campagnewebsite www.... lees meer »