Havendebat 2019 laat één ding zien: haven speelt cruciale rol in energietransitie

Nieuwsbericht
11-10-2019
Havendebat Amsterdam

In het Havendebat 2019 stond het thema energietransitie centraal en werd geleid door Roderik van Grieken van het Nederlandse Debat Instituut. Vertegenwoordigers van bedrijven en bestuurders gingen gisteren met elkaar in debat over wat de rol van het havenbedrijf zou moeten zijn in de energietransitie en waar zij haar kaarten op moet zetten. Port of Amsterdam moet de regie nemen om  de energietransitie in het Noorzeekanaalgebied voor elkaar te krijgen was dan ook de eerste stelling.

De 170 deelnemers verschilden hierover flink van mening. Zo zei een van de deelnemers dat het havenbedrijf  dat helemaal niet kan omdat het de aandeelhouder aan een visie op industriepolitiek ontbreekt. Een ander vond die rol juist heel logisch gezien het feit dat het havenbedrijf  een spil in de regio is, gewend is te opereren in een complexe bestuurlijke omgeving en een lange termijn visie heeft. Anderen vonden weer dat de Provincie de aangewezen partij hiervoor is. Kortom, een echt debat.

Haven kiest voor waterstof

En de meningen bleven verdeeld ook bij de andere twee stellingen. Die gingen over of we als haven nu al vol voor waterstof moeten kiezen en of we als Amsterdamse haven over 10 jaar een internationaal voorbeeld zullen zijn in energietransitie. Een deel van de aanwezigen vond dat de Amsterdamse haven dat al is en anderen gaven aan dat wij als landje en stad te klein zijn om ons die positie toe te eigenen. Het kiezen voor waterstof kreeg een warm onthaal in de zaal, maar er waren ook deelnemers die waterstof een hype noemden net zoals biomassa dat een aantal jaren geleden was.

Transport waterstof via havens

Ad van Wijk, professor aan de TU Delft, hield een pleidooi voor  waterstof en gaf vooral ook aan wat de rol van havens daarin is. Hij gaf een flitscollege over het waterstoflandschap en liet zien dat op 10% van het Australische grondoppervlak voldoende duurzame energie kan worden opgewekt voor de gehele wereldbevolking. In de vorm van vloeibare waterstof (-252 graden) kan deze energie via schepen worden getransporteerd. In Nederland kan waterstof, in gasvorm, via het bestaande gasnetwerk worden verspreid. Volgens van Wijk moeten havens een rol spelen bij de import van waterstof omdat het voor Nederland onmogelijk is om duurzame energie volledig zelf op te wekken.

Eén generatie fossielvrij

Ook was er nieuws op ons eigen Havendebat. Alexander van Ofwegen, Vattenfall- directeur Warmte Nederland, presenteerde een concreet energietransitieplan voor de Hemwegcentrale onder de kop: één generatie fossielvrij. Hij presenteerde een transformatie in vier stappen die van het terrein tussen 2020 en 2050 een  fossielvrije productiepark moet maken waarin enkel duurzame bronnen als zon, wind, waterstof en biobrandstoffen een rol spelen.

Aan de slag

Edward Stigter, gedeputeerde van Noord-Holland, riep op tot samenwerking tussen bedrijven, provincie en gemeenten. Hij stelde voor de verschillende ambities bij elkaar te leggen, die te koppelen aan business en aan de slag te gaan. Koen Overtoom sprak over de dilemma’s vanuit de vier klimaattafels en vroeg om regie. Hij gaf aan meer regie te willen zien op wat op welk moment gedaan moet worden.

Het Havendebat organiseert Port of Amsterdam in samenwerking met Nieuwsblad Transport. Locatie van het Havendebat 2019 was het Hembrugterrein in Zaanstad.