Havenbedrijf investeert mede in overkapping transportband Albeton

Nieuwsbericht
21-11-2016

De haven wordt weer een beetje sneller, slimmer en schoner met een tweetal investeringen bij Albeton, een toonaangevend bedrijf in beton aan de Ankerweg, bij de Hembrug. Op korte termijn wordt de transportband overkapt. Bovendien wordt in 2017 de dieselkraan vervangen door een elektrische kraan. De maatregel levert een aanzienlijke geluidsreducering op de bron, en is daarmee een belangrijke bijdrage aan de inspanningsverplichting van het havenbedrijf om het geluid en stof te reduceren op het Hembrugterrein.

Samen met Albeton investeert het havenbedrijf in deze overkapping en kraan. Dit initiatief is alweer het vijfde voorstel dat vanuit het leefbaarheidsprogramma is gerealiseerd. Dergelijke initiatieven vinden haar oorsprong in Visie NZKG 2040 en Visie 2030. Beide programma’s hebben als een van de doelstellingen om de fysieke impact van de haven te verkleinen en de leefbaarheid te vergroten. Met de realisering hiervan draagt Port of Amsterdam bij aan de randvoorwaarde voor groei en de toekomstbestendigheid van de haven.