Havenbedrijf Amsterdam herijkt prijsbeleid walstroom

Nieuwsbericht
27-12-2016

De huidige prijsstelling van het gebruik van walstroom in de Amsterdamse haven is door Port of Amsterdam tegen het licht gehouden. Het uitgangspunt van de herijking is om in elk geval geen tarieven te verhogen. Er zijn momenteel twee gebruikersgroepen van walstroom in de havens van Amsterdam: binnenvaart en riviercruise. Beide groepen hebben eigen type walstroomkasten die geplaatst en onderhouden worden door Havenbedrijf Amsterdam.

Afgelopen jaren is er door Port of Amsterdam veel geïnvesteerd in de walstroomvoorzieningen voor riviercruise en binnenvaart. Het bedrijf levert walstroom in de Amsterdamse havenregio, waarbij zij alleen de werkelijke kosten doorbelast aan de gebruikers.

Walstroomtarief herzien

De walstroomkosten bestaan uit twee kostencomponenten: de stroomkosten en de kosten voor de walstroomvoorzieningen, zoals de walstroomkasten, kabels en transformatoren. Momenteel zijn er twee gebruikersgroepen walstroom in de Amsterdamse haven: binnenvaart en riviercruise. Iedere groep maakt gebruik van een eigen type walstroomkast. De binnenvaartkasten (63/125A) hebben een huisaansluiting en worden gevoed vanuit het lokale net. De riviercruisekasten zijn zwaarder en groter (Powerlocks van 400A) en daarom voorzien van speciale transformatoren en kabels om voldoende capaciteit te kunnen leveren. Dit leidt tot hogere investerings-, reparatie- en onderhoudskosten voor Havenbedrijf Amsterdam. Port of Amsterdam wil echter alleen doorbelasten wat het gebruik werkelijk kost. Daarom stelt Port of Amsterdam een nieuw prijsbeleid vast voor de walstroom. De prijs per 1 januari 2017 per KWh voor riviercruise blijft gelijk op het huidige tarief van € 0,35 per KWh. Er wordt dus geen prijsindexatie doorgevoerd. Het walstroomtarief voor binnenvaart wordt voor 2017 in Amsterdam vastgesteld op € 0,27 per KWh.

Onderzoek naar uitbreiding walstroomgebruik

Havenbedrijf Amsterdam gelooft dat de faciliteiten die zij bieden altijd beter kunnen: sneller, slimmer en schoner. Sneller, door te investeren in processen en dienstverlening. Slimmer, door innovatie te omarmen. En schoner, door een grote haven te zijn met een kleine voetafdruk op het milieu. Walstroom draagt bij aan een schonere, groenere haven en deze faciliteit wil het bedrijf flink uitbreiden. Port of Amsterdam zal in 2017 een onderzoek starten naar de noodzakelijke fysieke aanpassingen in de walstroominfrastructuur in relatie tot een mogelijke uitbreiding van generatorverbod in de Amsterdamse haven. Een uitbreiding van het generatorverbod vereist op bepaalde locaties fysieke aanpassingen, tevens verbeteringen in de walstroomvoorzieningen. Deze aanpassingen moeten eerst worden doorgevoerd, voordat een eventueel generatorverbod kan worden uitgebreid in de Amsterdamse haven. De huidige gebieden met een generatorverbod blijven in ieder geval van kracht.