H2SHIPS: schepen varen op groene waterstof

Nieuwsbericht
16-07-2019
Waterstof Port of Amsterdam

Waterstof gaat een steeds grotere rol spelen in de verschoning van de scheepvaart. Hoe draagt waterstof hieraan bij en welke rol kunnen zeehavens hierin spelen?

Port of Amsterdam is partner geworden van  het Europese project H2Ships. Dit Interreg North-West Europe project focust zich op de volgende kernvraag: Wat zijn de essentiële condities voor een succesvolle marktintroductie van waterstof als brandstof voor scheepvaart?

Daarvoor wordt er een blauwdruk ontwikkeld voor een transport- en distributiesysteem inclusief bunkering in zee- en binnenhavens in Noord-West Europa voor groene waterstof. De ontwikkeling en implementatie van deze waardeketen vraagt om samenwerking tussen de relevante overheden, scheepsbouwers en marktpartijen.Als onderdeel van de pilot zal het nieuwe directievaartuig van Port of Amsterdam, De Havenbeheer, op waterstof in de vorm van natriumboorhydride gaan varen. Natriumboorhydride is een vaste vorm voor waterstof. Het Directievaartuig is een representatief schip dat wordt ingezet om potentiële klanten of hoogwaardigheidsbekleders de haven en de stad te laten zien. Dit vaartuig wordt het komende jaar ontwikkeld en zal ook zo circulair mogelijk worden gebouwd.

Het H2Ships project loopt in totaal drie jaar en eindigt in juli 2022. H2Ships heeft 13 partners (waaronder. Port of Amsterdam, Universiteit Delft, Tata Steel, Haven van Oostende en Port Autonome de Paris) uit de volgende vijflanden: België, Denemarken, Frankrijk, Groot Brittannië en Nederland. Het project zal bijna € 3.5 miljoen ontvangen aan subsidie van het Interreg North-West Europe Programme (2019-2022).

Voor meer informatie zie het persbericht van H2Ships.

Related news

 1. Nieuwsbericht
  01-08-2019

  Welke energievraagstukken landen er momenteel in de haven? Hoe kan dit de haven en omgeving waarde opleveren? Welke kansen... lees meer »

 2. Nieuwsbericht
  04-07-2019

  Een verdere elektrificatie van energie in onze maatschappij leidt tot grotere belasting van de bestaande... lees meer »

 3. Nieuwsbericht
  25-06-2019

  De Metropool Regio Amsterdam is traditioneel een draaischijf in de wereldeconomie. Die positie behouden vraagt doorlopend om... lees meer »

 4. Nieuwsbericht
  13-06-2019

  De in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) samenwerkende zeehavens hebben op 11 juni 2019 met minister Cora van... lees meer »