Green Deal zorgt voor groene revolutie in de scheepvaart

Nieuwsbericht
13-06-2019
Green Deal scheepvaart

De in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) samenwerkende zeehavens hebben op 11 juni 2019 met minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW en de maritieme sector de Green Deal getekend. In deze Green Deal staan afspraken voor het stapsgewijs verder verduurzamen van zeevaart en binnenvaart, zeehavens en binnenhavens. Een belangrijke stap.

De Green Deal is gesloten met alle bij de BOZ aangesloten zeehavens waaronder Amsterdam. In de Green Deal staat onder meer dat de Nederlandse zeehavens meewerken aan het bevorderen van bunkerfaciliteiten en infrastructuur voor alternatieve duurzame brandstoffen. Een andere afspraak is dat zeehavens duurzaamheid als belangrijk criterium bij aanbestedingen zullen hanteren. Ook moet de uitstoot van schadelijke stoffen en de CO2 uitstoot van de zee- en binnenvaart met tientallen procenten de komende jaren worden teruggedrongen. De minister sprak over een ‘Groene Revolutie in de scheepvaart.’

Meer over de Green Deal lees je in dit persbericht.

Related news

 1. Nieuwsbericht
  16-07-2019

  Waterstof gaat een steeds grotere rol spelen in de verschoning van de scheepvaart. Hoe draagt waterstof hieraan bij en welke... lees meer »

 2. Nieuwsbericht
  25-06-2019

  De Metropool Regio Amsterdam is traditioneel een draaischijf in de wereldeconomie. Die positie behouden vraagt doorlopend om... lees meer »

 3. Nieuwsbericht
  12-06-2019

  De eerste resultaten van inspectie Rijkswaterstaat aan railbaan Noordersluis zijn bekend. lees meer »

 4. Nieuwsbericht
  05-03-2019

  Vanaf 8 april zal de Noordersluis van maandag t/m vrijdag tussen 6.00 uur en 18.00 uur gedurende vijf weken zijn gestremd. lees meer »