Green Deal zorgt voor groene revolutie in de scheepvaart

Nieuwsbericht
13-06-2019
Green Deal scheepvaart

De in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) samenwerkende zeehavens hebben op 11 juni 2019 met minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW en de maritieme sector de Green Deal getekend. In deze Green Deal staan afspraken voor het stapsgewijs verder verduurzamen van zeevaart en binnenvaart, zeehavens en binnenhavens. Een belangrijke stap.

De Green Deal is gesloten met alle bij de BOZ aangesloten zeehavens waaronder Amsterdam. In de Green Deal staat onder meer dat de Nederlandse zeehavens meewerken aan het bevorderen van bunkerfaciliteiten en infrastructuur voor alternatieve duurzame brandstoffen. Een andere afspraak is dat zeehavens duurzaamheid als belangrijk criterium bij aanbestedingen zullen hanteren. Ook moet de uitstoot van schadelijke stoffen en de CO2 uitstoot van de zee- en binnenvaart met tientallen procenten de komende jaren worden teruggedrongen. De minister sprak over een ‘Groene Revolutie in de scheepvaart.’

Meer over de Green Deal lees je in dit persbericht.