Gerecyclede hout chips voor verwerking nieuwe houtproducten

Nieuwsbericht
30-07-2019
Hout chips - Mercore

Persbericht Mercore

Vrijdag 19 juli vertrok het eerste schip met gerecyclede hout chips voor verwerking tot nieuwe houtproducten vanuit de Amsterdamse haven.

Mecore BV, op de locatie van Overslag Bedrijf Amsterdam (OBA), exporteert B-klasse afvalhout chips uit sortering van bouw- en sloopafval en inzameling van bedrijfsafval. Deze kwaliteit was eerder alleen geschikt voor energieopwekking in biomassacentrales. Mecore werkt het verder op zodat er weer nieuwe spaanplaten van gemaakt kunnen worden. Hierdoor is een ware circulaire oplossing voor grote hoeveelheden B-hout uit de metropoolregio Amsterdam ontstaan. Met de eerste levering in dit contract zet Mecore volgens directeur Jack Jennissen nieuwe stappen in de verwerking van B-hout. “Daar waar voorheen alleen de betere kwaliteiten afvalhout (A en A-B) gebruikt konden worden, kunnen we door verbeterde technieken en inkoop nu ook B-hout verwerken tot een geschikt voormateriaal.”

Logistiek gezien is dit een hele verbetering: “In Nederland is geen spaanplaat/MDF/HDF/OSB producerende industrie, vandaar dat we aangewezen waren op transport per as naar de ons omliggende landen. Doordat het hier direct na verwerking in een schip wordt geladen en de afnemer ook eigen kadefaciliteiten heeft, wordt wegtransport tot een absoluut minimum beperkt.”

Sinds januari 2019 gebruikt Mecore een deel van de locatie van OBA voor de export van hout chips, die daarvoor een deel van het kolenterrein hebben vrijgemaakt. Voor OBA Bulk Terminal zijn deze aanvullende volumes onderdeel van een verdere verbreding van haar activiteiten die o.a. gekenmerkt wordt door een groeiambitie in de open overslag van bewerking van circulaire- c.q. recycling ladingstromen. Door de verwachte afnemende vraag naar de overslag van steenkolen als grondstof voor de elektriciteitsopwekking is een geleidelijke transitie naar een multipurpose bulkterminal op OBA’s bijna 700.000m2 grote bedrijfsterrein in het westelijk havengebied een belangrijke doelstelling. Dit sluit ook aan bij de door Port of Amsterdam beoogde verduurzaming van de haven.